Productafval

De hoeveelheid afgedankte producten die in Nederland wordt weggegooid is onvoorstelbaar groot. Een gemiddeld huishouden heeft wekelijks bijna 15 kilogram productafval (plus 7 kilo verpakkingsafval).
Alleen al het inzamelen en verwerken van de enorme berg producten die als huishoudelijk afval wordt afgedankt kost ons ieder jaar meer dan een miljard euro. En de hoeveelheid productafval groeit maar door.

Meer en diverser productafval uit huishoudens
Het productafval van huishoudens staat hier centraal; we ‘vergeten’ even bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Gemeten naar gewicht zijn voedsel en papier verreweg de belangrijkste stromen productafval uit huishoudens. Samen gaat het daarbij jaarlijks om honderden kilo’s per huishouden. De samenstelling van deze afvalstromen verandert met het consumptiepatroon en de indruk bestaat dat het meer is dan een jaar of tien geleden, vooral doordat er meer voedsel wordt weggegooid.
Uit milieu-oogpunt zijn er andere stromen productafval uit huishoudens die minstens zo belangrijk zijn als de grote stromen voedselresten en oud papier. In de eerste plaats gaat het daarbij om de electrische apparaten (wit- en bruingoed) en textiel. Vorig jaar relatief grote afvalstromen van respectievelijk ongeveer 50kg en 30 kg per huishouden. Beide afvalstromen hebben een forse en toenemende milieu-impact. De afgelopen tien jaar groeide de hoeveelheid afgedankt wit- en bruingoed bijvoorbeeld met bijna 30%.  Vanwege de –groeiende- hoeveelheid en/of de milieu-impact zijn verder kunststof producten, batterijen, matrassen en vloerbedekking belangrijke componenten in het productafval van huishoudens. Tot slot noemen we de stroom afgedankte personenauto’s, die qua aantal wat afneemt, maar de laatste jaren qua omvang weer wat stijgt doordat de auto’s zwaarder zijn.

Onvoldoende recycling van productafval
In de eerste plaats moet de aandacht worden gericht op het beperken van de hoeveelheid productafval door minder verspilling en verlenging van de levensduur van producten. Maar ook de hoeveelheid recycling en de manier waarop wordt gerecycled laat nog veel te wensen over:

  1. Meer dan de helft van de voedselresten wordt niet afgedankt via de GFT-bak, maar via het restafval.
  2. Tientallen procenten van het oud papier worden afgedankt via het restafval en dus niet gerecyled.
  3. Nog geen kwart van de afgedankte elektrische apparaten wordt gescheiden ingezameld en gerecycled.
  4. Gescheiden inzameling van textiel is gefocust op hergebruik van kleding en mist circa 70% van de afvalstroom.
  5. Kunststof producten uit huishoudens worden nog nauwelijks ingezameld en gerecycled.
  6. De inzameling van batterijen levert tientallen procenten minder op dan de jarenlang gemelde 80 á 90%.
  7. De inzameling en recycling van matrassen en vloerbedekking staat nog in de kinderschoenen.

Recycling Netwerk wil :

Recycling Netwerk wil een ketengerichte aanpak die kiest voor optimale milieuwinst bij preventie en recycling:

  • Preventie:     door het tegengaan van verspilling, duurzaam ontwerpen en meer reparatie van producten
  • Inzameling:   vaker op productniveau (niet als grove materiaalstroom) voor een betere kwaliteit recycling
  • Recycling:     zoveel mogelijk én zo hoogwaardig mogelijk, met milieuwinst als criterium

Recente artikels over productafval