Bronnen

Bronnen bij de pagina Afvaltransport

[1] Afval Online, 2013, Illegale afvaltransporten blijven ongrijpbaar beest, artikel van 23 januari 2013, met beantwoording vragen over rapport Handhaving Europese regels voor afvaltransport

[2] Compendium voor de leefomgeving, 2003, Binnenlands vervoer van gevaarlijke stoffen, 1986-2002

[3] Compendium voor de leefomgeving, 2012, Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2010

[4] Algemene Rekenkamer, 2012 Handhaving Europese regels voor afvaltransport, 4 oktober 2012, onderzoeksrapport


Bronnen bij de pagina Batterijen

[1] Implementatieplan Batterijen, 1992, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrekkingen

[2] Jaarverslagen STIBAT, van de jaren 2006 t/m 2011

[3] Agentschap NL, Sorteeranalyses huishoudelijk restafval, 2006 t/m 2011

[4] Regeling beheer batterijen en accu’s 2008, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

[5] Brief inzake afvalproblematiek dd 19 oktober 1990, van de minister aan de Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, Kamerstuk 21137 nr.49


Bronnen bij de pagina Grondstoffenschaarste

[1] Rijksoverheid, 2012, Toespraak minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken over grondstoffenschaarste, Rotterdam, 30 augustus 2012

[2] Rijksoverheid, 2011, De Grondstoffennotitie van het Kabinet, Den Haag, 15 juli 2011

[3] Clingendael, 2013, Een wereld in onzekerheid – Monitor 2013, mei 2013

[4] De Club van Rome, 1972, The Limits to Growth – a Global Challenge, Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, and William W. Behrens III

[5] Mens en Samenleving, 2008, Doemdenkers: de Club van Rome?, Mens en Samenleving: politiek, gepubliceerd op 22 augustus 2008

[6] Mens en Samenleving, 2008, Schaarste van grondstoffen, Notitie t.b.v. Kenniskamer Schaarste, MJohan de Witthuis, Ton Manders en Jacqueline Timmerhuis, dinsdag 9 oktober 2012

[7] Europese Unie, 2010, Press release: Report lists 14 critical mineral raw materials, 17 juni 2010

[8] Europese Commissie, 2010, Europese industrie moet kunnen beschikken over kritieke grondstoffen, website van EuroCommissaris Antonio Tajani

[9] Kennislink.nl, 2012, Grondstoffen schaars door geopolitiek, Annemieke van Roekel, 17 juli 2012

[10] IEXProfs, 2012, China’s honger naar grondstoffen, 23 augustus 2012

[11] NRC, 2010, China beperkt weer export zeldzame grondstoffen, Hans van der Lugt, 29 december 2010

[12] P-Plus, 2012, Grondstoffenschaarste: China speelt het spel hard, 25 oktober 2012

[13] Toine Manders, 2012, China koopt Afrika leeg, blog Toine Manders

[14] Trouw, 2011, Schaarste aan grondstoffen moet bedrijven een zorg zijn, en de mensheid ook, gepubliceerd op 29 september 2011

[15] VU, 2008, Hoeveel goud zit er in een mobieltje?, Joris de Ruiter, oktober 2008


Bronnen bij de pagina Monitoring verpakkingen & afval

[1] Raamovereenkomst Verpakkingen, 2012, Raamovereenkomst Verpakkingen en Verpakkingenbelasting, geraadpleegd op 29 juni 2012

[2] Verpakkingen Convenant I, 1991-1997

[3] Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen, 2013, Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2023, geraadpleegd op 24 januari 2013

[4] ILT, 2012, Hergebruik en Monitoring verpakkingen nader bekeken – Kunststof en glas, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maart 2012

[5] VROM Inspectie, 2010, Recycling kunststofverpakkingen – Op weg naar een volwaardige kunststofrecycling, Den Haag, maart 2010

[6] VROM Inspectie, 2011, Kunststof verpakkingsafval uit huishoudens in beeld – inzameling, sortering en toepassing van plastic, Den Haag, januari 2011

[7] Commissie Verpakkingen, Senter Novem, Stichting Nedvang, 1993-2012, Monitoringsverslagen verpakkingen voor de jaren 1986 en 1991-2011, op de markt gebrachte hoeveelheden

[8] ILT, 2011, Toezicht recyclenorm Besluit Verpakkingen – Onderdeel bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval in 2011, Den Haag, 17 december 2012

[9] Universiteit Utrecht, 2010, Een verkenning van de potientiele bijdrage van duurzaam afval- en recyclingbeleid aan broeikasgasemissiereductie in Nederland, Universiteit van Utrecht – Copernicus Instituut, M. Corsten, E. Worrell, A. van Duin en M. Rouw, Utrecht, september 2010

[10] Stichting Ons Statiegeld, 2011, Zwerfafval: samenstelling

[11] Bureau B&G, 2010, Kosten- en Irritatieladder van zwerfafval in Nederland, samenstelling van het zwerfafval uitgedrukt in volume en oppervlakte op basis van Oranjewoud 2008, M. Rouw en R. van Duin, december 2010, conceptversie


Bronnen bij de pagina Plastic Tasjes

[1] Verpakkingenbesluit, 2005, Besluit Beheer verpakkingen en papier en karton, artikel 3, geraadpleegd op 28 oktober 2010

[2] Raamovereenkomst Verpakkingen, 2012, Raamovereenkomst Verpakkingen en Verpakkingenbelasting, geraadpleegd op 29 juni 2012

[3] Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen, 2013, Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2023, geraadpleegd op 24 januari 2013

[4] IVAM, 2007, Evaluatie van de Tassenbol, I. Akker, E. Derijcke en B. Krutwagen, Amsterdam, juni 2007

[5] Tassenbol, 2010, Burgerinitiatief De Tassenbol voor het hergebruiken van plastic draagtassen, C. Buitenhuis

[6] Agentschap NL, 2012, Sorteeranalyses samenstelling van het huishoudelijk restafval 2011, Uitvoering afvalbeheer, januari 2012

[7] CBS Statline, 2012, Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden in 2011, geraadpleegd op 12 december 2012

[8] CE Delft, 2011, LCA: recycling van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens, door M. Bijleveld, G. Bergsma, M. Otten en B. Krutwagen, Delft, november 2011

[9] Nedvang, 2012, Website van Stichting Nedvang

[10] Plastic Tas Vrij, 2012, Website van Stichting Plastic Tas Vrij

[11] Oranjewoud, 2009, Een steekproef naar de samenstelling van het zwerfafval in stuks per m2

[12] Eureco, 2012, sorteeranalyses huishoudelijk restafval

[13] Milieu Centraal, 2012, Website van Milieu Centraal: zwerfafval en milieu

[14] Universiteit Utrecht, 2012, Plastic Shopping Bags: An Analysis of Policy Instruments for Plastic Bag Reduction, Rachel Marie Miller


Bronnen bij de pagina Statiegeld en zwerfafval

[1] Canadean, 2011, Global Packaging Service, Beverage Packaging data for the Netherlands 2000-2010 and forecasts up to 2015

[2] CE, 2011, Inzamel- en beloningsystemen ter vermindering van zwerfafval – 3 concepten voor een aanpak, CE Delft, Pricewaterhousecoopers, De Straat Milieu-adviseurs, Trendbox, oktober 2001

[3] Oranjewoud, 2002-2009, rapporten landelijke monitoring zwerfafval in opdracht van Senter Novem

[4] Universiteit Twente, 2010, Evaluatie Impulsprogramma Zwerfafval 2007-2009, Centrum voor Studies in Technologie en Duurzame Ontwikkeling, maart 2010

[5] Bureau B&G, 2010, Kosten- en Irritatieladder van zwerfafval in Nederland, samenstelling van het zwerfafval uitgedrukt in volume en oppervlakte op basis van Oranjewoud 2008, M. Rouw en R. van Duin, december 2010, conceptversie

[6] Stichting Ons Statiegeld, 2011, Zwerfafval: samenstelling

[7] KIMO, 2010, Economic Impacts of Marine Litter, Mouat, J., Lozano, R.L. and Bateson, H., KIMO International

[8] VILT, 2011, Jaarlijks wel honderd dode koeien door zwerfafval, Vlaams infocentrum Land- en tuinbouw, Het Laatste Nieuws 11 april 2007

[9] CE, 2011, LCA: recycling van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens, door M. Bijleveld, G. Bergsma, M. Otten en B. Krutwagen, Delft, november 2011

[10] Container Recycling Institute, 2010, Benefits of Bottle Bills, Government-funded studies

[11] Perchards, 2005, Deposit Return Systems for Packaging Applying International Experience to the UK, Peer Review of a Study by Oakdene Hollins Ltd., Report to Defra 14 March 2005