Verpakkingsafval

Verpakkingsafval

Het verpakkingsafval groeit

Verpakkingen worden vooral gebruikt voor het aanbieden van voedsel en dranken. En hoewel we niet veel meer zijn gaan eten en drinken groeit het gebruik van verpakkingen maar door. Ieder jaar komen er weer nieuwe producten op de markt die vertellen dat ze gemakkelijker zijn: ‘on-the-go’, ‘kant-en-klaar’ en in afgepaste, kleine hoeveelheden.

Vragen de consumenten actief om één-sloks drankkartonnetjes, boter uit een flesje en gemalen koffie uit een cupje. Feit is dat het product dat wordt aangeboden in deze kleinverpakkingen veel duurder wordt voor de consument en dus aan de bedrijven veel meer oplevert. En dat er steeds meer verpakkingsafval ontstaat.

Vorig jaar werd er in Nederland per gemiddeld huishouden iedere maand zo’n 32 kg verpakkingsafval weggegooid. Nog steeds wordt het meeste hiervan niet gerecycled. Alleen al in het huishoudelijk restafval zat in 2015 bijna een miljard kilogram verpakkingsafval.

Het overheidsbeleid krimpt

Hoewel het verwerken van verpakkingsafval de Nederlandse burgers jaarlijks honderden miljoenen euro’s kost (en slechts een klein percentage dus al tientallen miljoenen euro’s zou opleveren) geeft de overheid de regie van het afvalbeheer steeds meer uit handen. Er is nog slechts een handjevol beleidsambtenaren bezig met afvalstoffenbeleid.

Bij de implementatie van Europese richtlijnen en producent-verantwoordelijkheid focuste het milieuministerie vooral op onderhandelen en het verkrijgen van instemming van ‘het bedrijfsleven’. Dat werkt slecht. Voor bijna alle bedrijven zijn verpakkingen belangrijk, wat leidt tot complexe besluitvorming met veel powerplay binnen het bedrijfsleven. En de Nederlandse overheid is niet opgewassen tegen de lobbykracht van de meest invloedrijke bedrijven, zeker niet met de politieke wind van de laatste jaren. De – magere – regelgeving werd tot dusver nauwelijks gehandhaafd.

Recycling Netwerk wil:

Recycling Netwerk wil dat de verantwoordelijke bedrijven en de overheid het milieu minder zwaar (laten) belasten met verpakkingen:

  • Preventie: gebruik minder verpakkingen; minder milieuschadelijke verpakkingen (dus geen wegwerpverpakkingen als het beter kan).
  • Hergebruik: zorg voor meer hergebruik van verpakkingen, meer (materiaal)recycling en betere recycling met meer milieuwinst.
  • Beleid: meer regie van de overheid; minder schimmige deals met bedrijven; betere regelgeving, monitoring en handhaving.

 

Recente artikels over verpakkingsafval