Tapijten

Jaarlijks genereert Europa 1,6 miljoen ton tapijtafval, waarvan slechts 1 tot 3% gerecycled wordt. Doordat tapijten niet gescheiden worden ingezameld, kunnen ze moeilijk uit het overige afval worden gerecupereerd om te hergebruiken of te recyclen. Daarnaast zijn tapijt- componenten lastig van elkaar te scheiden en staat een gebrek aan transparantie over het gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen en additieven de veilige recycling in de weg.

Verschillende spelers in de tapijtsector willen veranderen. Een aantal producenten in de voorhoede implementeerden al aanpassingen in eco-design en circulaire business modellen. Daarom koos Recycling Netwerk voor een aanpak die achter de schermen verder draagvlak creëert en tegelijkertijd samenwerking tussen stakeholders, waaronder producenten, wetenschappers en recyclers, bevordert.

We stellen ons als doel om van de tapijtketen een flagship-sector voor circulariteit te maken, waarin vraagstukken voor de transitie in ketenverband bestudeerd en concrete oplossingen voor obstakels ontwikkeld kunnen worden.

Om tapijten bij het einde van hun gebruiksfase te kunnen inzetten als bron van secundaire grondstoffen, zal er gezocht moeten worden naar een manier om ze op een kostenefficiënte manier te kunnen inzamelen. Een circulair tapijt, waarbij tijdens het ontwerp rekening wordt gehouden met het moment dat het tapijt uit elkaar gehaald zal worden, levert veel winst op voor het herwinnen en veilig gebruiken van secundaire grondstoffen.

Zolang de afvalverwerker of recycler echter niet weet wat voor nuttige materialen in een einde-gebruik-tapijt te vinden zijn en hoe hij ze eruit kan halen, blijft het scheiden en verwerken te kostenintensief. Aanpassingen in het ontwerp en het productieproces maken het mogelijk om de recyclingkosten te beperken. Dat maakt het aantrekkelijker om tapijten niet als afval, maar als grondstof te zien en te behandelen.

Het nemen van producentenverantwoordelijkheid ondersteunt de transitie van een lineair naar een circulair model. Het dient ook het economisch belang van de producent. Hoogwaardige recyclaten dringen de afhankelijkheid van ruwe grondstoffen terug en beperken derhalve de milieuvoetafdruk. Doordat de keten het tapijt tijdens de hele levenscyclus in het vizier heeft, kan het de waarde er als grondstof weer uit onttrekken.

Recycling Netwerk legt zich er in 2019 op toe om het besef van circulaire waarden (en de voordelen daarvan) te verhogen bij stakeholders uit de tapijtketen.