Plastic tasjes

Beleid

In november 2014 stemde het Europees Parlement in met een voorstel dat het aantal plastic tasjes in Europa met 80% in 5 jaar tijd moest verminderen. Op deze manier verplichtte de Europese Unie haar lidstaten het gebruik van plastic tasjes tegen te gaan, maar liet de nationale overheden wel zelf bepalen hoe ze deze doelstelling zouden halen, bijvoorbeeld middels heffingen, belastingen of een verbod.

Per 1 januari 2016 heeft de Nederlandse overheid een verbod ingevoerd op het verstrekken van gratis plastic tasjes bij de kassa. Een jaar na het ingaan van het verbod werden er gemiddeld 71% minder plastic tassen uitgegeven door retailers. Wel is er een verschuiving zichtbaar naar het gratis meegeven van papieren tassen aan consumenten.

In België verschilt de situatie per gewest. Het Waals en Brussels Gewest hebben een deel van de plastic zakjes verboden. De Vlaamse regering heeft de deadline van de Europese Unie echter niet gehaald: op 27 november 2016 moest de Europese Richtlijn in nationaal recht zijn omgezet. Pas in februari 2017 deed minister Schauvliege een aankondiging van een verbod op plastic zakjes en tot op heden is dit verbod niet vastgelegd in een Vlaams decreet.

 

Recycling Netwerk vindt dat:

  1. Het gebruik van plastic tasjes drastisch moet worden beperkt om onnodige schade aan milieu en natuur te voorkomen.
  2. Het ontstaan van zwerfafval van plastic tasjes moet worden voorkomen om dierenleed, plastic soep in de oceanen en opruimkosten te beperken.
  3. Afvalverbranding van plastic tasjes zoveel mogelijk moet worden voorkomen om verbrandingsemissies en onnodig grondstofgebruik te beperken.
  4. De Nederlandse en Belgische overheid onvoldoende maatregelen nemen om het weggeven en gebruiken van plastic tasjes aan banden te leggen, het hergebruik te stimuleren en het zwerfafval te voorkomen.
  5. De inzet van effectieve beleidsmaatregelen noodzakelijk is, zoals een verbod op gratis plastic tasjes en een heffing op de aanschaf van plastic tasjes.

 

Recente artikels over plastic tasjes