Onderzoek: zwerfafval in de veehouderij

Als blikken konden doden

Recycling Netwerk Benelux en economiestudent Robin van der Bles van Wageningen University bundelen hun krachten voor een studie naar de effecten van zwerfafval op de veehouderij in Vlaanderen en Nederland.

Regelmatig berichten de media  over de overlast die boeren en hun vee ervaren door zwerfafval.
Over de impact van zwerfafval op de gezondheid van vee en de daarmee samenhangende economische gevolgen is echter nog weinig bekend. Met dit onderzoek verwachten de onderzoekers een duidelijk zicht te krijgen op de grootte van de zwerfafvalschade voor de veehouderijen in Vlaanderen en Nederland.

Onderdeel van de studie is een enquête die wordt uitgezet onder boeren:

https://goo.gl/forms/59m7peQ0I5o6dtKQ2  

En een enquête voor veeartsen:

https://goo.gl/forms/DP9vZ3STcPOvPzbo2

 

Achtergrondinformatie

De enquête is onderdeel van een grotere studie naar de effecten van zwerfafval voor de veehouderij. Masterstudent Robin van der Bles van Wageningen University voert deze studie uit in opdracht van Recycling Netwerk Benelux. Deze laatste partij wil mogelijk de uitkomsten gebruiken om aandacht voor de problematiek te vragen bij belangenorganisaties en/of politiek. Deelnemers kunnen hun e-mailadres invullen wanneer zij het verslag van het onderzoek willen ontvangen. Diverse organisaties hebben tevens aangegeven geïnteresseerd te zijn in de uitkomsten van het onderzoek.
Doel van de grotere studie is om een beeld te schetsen van de kosten die ontstaan voor de veehouderij in Nederland en Vlaanderen als gevolg van zwerfafval. Op basis van o.a. antwoorden van de boerenondernemers en veeartsen kunnen we schattingen maken van kosten die ontstaan bij een steekproef, welke dient als representatie van een grotere populatie (veehouders in NL/Vlaanderen). Daarnaast zullen diverse andere partijen ondervraagd worden middels een kwalitatieve studie; te denken valt aan slachthuizen, de gezondheidsdienst van de dieren en vakbonden.
Bij het maken van de berekening op basis van de enquête zullen de nodige slagen om de arm gehouden worden (bijv. sterfte van dieren nav zwerfafval is veelal niet het gevolg van sec een wond in de maag, maar komt vaak samen met andere infectieziekten). Hoe de berekening tot stand is gekomen zal uitgebreid worden behandeld in de definitieve onderzoekrapportage.

De enquête zal via diverse kanalen gericht en ongericht naar veehouders gecommuniceerd worden. Gericht worden boeren gevraagd de enquête in te vullen via facebookchat of zij worden aangesproken op een landbouwbeurs. Daarnaast zijn respondenten gevraagd om gericht andere personen uit de doelgroep te activeren om het onderzoek in te vullen. Ongericht zal er via diverse kanalen op social media en in de media aandacht zijn voor dit onderzoek. Alle partijen die wij benaderd hebben om hierover te berichten hebben een agrarische achtergrond en niet een milieu-activistische achtergrond.
Tot slot zijn er een aantal bonden die actief helpen met het uitzetten van het onderzoek onder hun leden. Dit zijn in ieder geval: LTO, Boerenbond en het Algemeen Boeren Syndicaat. De precieze gehanteerde methodologie zal uitgebreid worden behandeld in de definitieve onderzoekrapportage.

 

Wilt u ook helpen?

Heel fijn! De onderzoekers willen zoveel mogelijk geschikte respondenten voor het onderzoek. Gelieve gericht deze link te delen met veehouders uit uw netwerk.

Het is ook mogelijk als instantie om de link te delen middels nieuwsbrief, media, social media of mailing. Wanneer u ervoor kiest om een grote groep veehouders aan te schrijven, gelieve contact met de onderzoekers op te nemen via robin.vanderbles@wur.nl
Ook wanneer u suggesties wil doen voor het onderzoek kunt u met bovenstaand mailadres contact opnemen.