Monitoring verpakkingen & afval

Beleid

De monitoring van verpakkingen en verpakkingsafval is al zoveel jaren een zorgenkind, dat het inmiddels een grote zorg is geworden voor iedereen die de doelstellingen van het verpakkingenbeleid serieus neemt. Zonder adequate metingen aan verpakkingen en verpakkingsafval kunnen bedrijven immers niet worden gehouden aan afspraken en wettelijke verplichtingen. Zonder goede monitoring blijft handhaving een illusie!

De monitoring van recyclingpercentages is echter al meer dan vijfentwintig jaar het sluitstuk van milieubeleid dat wel graag kwantitatieve doelstellingen afspreekt, maar terugschrikt voor handhaving van die doelstellingen. De monitoring van preventie is een nog groter probleem: de verplichtingen zijn in algemene termen gesteld en niet toegespitst op specifieke verpakkingen en verpakte producten. De meting van de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen is sowieso de zwakste schakel in de monitoring.

De monitoring van kunststof verpakkingen levert de grootste problemen op, vanwege de veelheid aan betrokken bedrijven, soorten verpakkingen, verpakkingstypes en soorten kunststof. Al in de negentiger jaren werd dit probleem keer op keer aangekaart in de jaarverslagen van de verantwoordelijke “Commissie Verpakkingen”. De VROM-Inspectie (nu ILT) heeft de afgelopen jaren meerdere malen gerapporteerd over het tekortschieten van deze monitoring. Na forse druk vanuit de Tweede Kamer werd er pas in 2013, in het kader van de “Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2023”, serieus werk gemaakt van een Basisdocument Monitoring Verpakkingen.

 

Mening Recycling Netwerk

  • Betrouwbare metingen van de hoeveelheid verpakkingen en verpakkingsafval zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of bedrijven voldoen aan afspraken en verplichtingen.
  • De monitoringcijfers van de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen zijn onvoldoende transparant. Dubieuze marktcijfers moeten worden gecorrigeerd na een analyse die vergelijkt met afvalhoeveelheden en Europese marktcijfers.
  • De monitoring van recycling dient zich niet te richten op de input maar op de output van recyclingfabrieken.
  • Bij de monitoring dient ook te worden gerapporteerd over de kwaliteit van de recyclingproducten.

 

Recentste artikels over monitoring