Over RNB

Recycling Netwerk Benelux (RNB) is een zelfstandige milieuorganisatie die verschillende milieuorganisaties verbindt rond het thema van grondstoffen en de impact ervan. Ons doel is het zoveel mogelijk beperken van de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf de grondstofproductie tot en met het afvalbeheer.

Wij richten ons vooral op materialen en producten die in huishoudens worden gebruikt en op het daardoor veroorzaakte verpakkingsafval en ander huishoudelijk afval. Speciale aandacht geven we hierbij aan afvalpreventie, effectieve afvalinzameling (zoals met statiegeld) en hoogwaardige recycling.

Onze uitdaging is het verdedigen van de belangen van milieu en burger door ervoor te zorgen dat de politiek zich baseert op betrouwbaar onderzoek en niet op de miljoenenlobby van de meest dominante bedrijven. Namens de milieubeweging spreken we daarom zowel de overheid als bedrijven aan op hun doen en laten en op hun verantwoordelijkheid. We werken aan het verkrijgen van correcte informatie en kennis, om die beschikbaar te maken voor politici, bestuurders, managers en journalisten. En we ondersteunen initiatieven en verenigen mensen en organisaties die zich net als wij betrokken voelen bij goede zorg voor afval en grondstoffen.

 

Wil u een donatie aan Recycling Netwerk Benelux doen? Na een e-mail naar info@recyclingnetwerk.org nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Jaaroverzicht

De ‘doorstart’ van Recycling Netwerk als Recycling Netwerk Benelux (RNB) is duidelijk een succes! Na het besluit in het najaar van 2016 om breder te gaan werken is er in 2017 veel gebeurd. Recycling Netwerk Benelux is niet meer alleen in Nederland, maar nu ook in België een invloedrijke stem die het milieu centraal stelt bij vraagstukken over afval en grondstoffen.

Jaaroverzicht 2017 (download PDF)

Beleidsplan 2019 (download PDF)

Jaaroverzicht 2019 (download PDF)

Jaaroverzicht 2022 (download PDF) 

ANBI-informatie

ANBI – gegevens over de organisatie (download PDF)

ANBI – formulier 2018 (download PDF)

ANBI – formulier 2021 (download PDF)

ANBI – formulier 2022 (download PDF) 

 

Privacy

Privacyverklaring van Recycling Netwerk Benelux