Het project is is een primeur in België en een voorloper in Europa. Geen enkele van de grote maaltijdbezorgdiensten maakt op dit moment gebruik van herbruikbare verpakkingen. Wie een pizza of een hamburger thuis laat bezorgen, ontvangt deze altijd in een wegwerpverpakking. Maar na een paar minuten gebruik belandt de verpakking al in de vuilbak, en wordt zelden gerecycleerd.

Uniek aan dit project is dat het meteen in de praktijk wordt getest. Inwoners van Hasselt zullen vanaf het najaar maaltijden in herbruikbare verpakkingen kunnen laten bezorgen, waar en wanneer ze maar willen. Het initiatief sluit aan bij de groeiende bezorgdheid rond eenmalige plastic wegwerpverpakkingen.

Met het project ‘Deliveround’ willen Deliveroo, Stad Hasselt en Recycling Netwerk laten zien en ervaren dat het ook mogelijk is om een maaltijd in een herbruikbare verpakking te laten bezorgen, zonder verlies van comfort en smaak.

Het project beoogt het volledige proces, van bestellen tot verpakken en bezorgen. We willen, in een complex systeem waarin vandaag wegwerp nog de norm is, zoveel mogelijk grondstoffen behouden. Het team onderzoekt hierbij wat voor de consument, restaurants, bezorgdienst én het milieu de meest geschikte verpakking en het meest optimale logistieke systeem is.

Projectleider Inge Luyten van Recycling Netwerk Benelux: “Hoe kunnen we een efficiënt en concurrerend systeem van herbruikbare verpakkingen opzetten? Wat moet er veranderen aan het product, het bezorgsysteem en de bredere context opdat de bezorging en terugname goed en eenvoudig werkt, voor de restaurants, de bezorgers en de consument? Dat zijn de vragen waar we met dit project antwoorden op zoeken. Als milieuorganisatie die strijdt tegen de plastic afvalberg, willen we met dit initiatief meewerken aan een oplossing, in samenwerking met een bedrijf. Want je kan geen circulaire economie opzetten zonder daarin de bedrijven te betrekken”.

Maaltijdbezorgdienst Deliveroo is hierbij de schakel. Zij verbindt via haar applicatie de consumenten met de restaurants in de stad. Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder bij Deliveroo: “Deliveroo heeft de manier waarop mensen eten fundamenteel veranderd. Mensen bestellen bij de beste restaurants in de stad wanneer en waar ze willen. Met dit unieke project wil Deliveroo bijdragen aan een nog bredere verandering en actief meewerken aan het vraagstuk rond duurzaamheid. Wij zijn er ook om onze restaurantpartners te steunen om nog duurzamer te worden en klanten in staat te stellen milieubewuste keuzes te maken. Dit is de positieve rol die wij kunnen spelen als groeiend bedrijf.”

Volgens Joost Venken, schepen van leefmilieu, duurzaamheid en circulaire economie in Hasselt, is de stad een vanzelfsprekend laboratorium voor dit experiment. Hij zegt: “Met herbruikbare borrelglaasjes tijdens de Jeneverfeesten of het weren van plastic glazen en bestek tijdens parkfeest Amuse, pionieren we al langer in Hasselt binnen het vraagstuk rond duurzaamheid. Onze doelstelling is dan ook duidelijk: de transitie van een lineaire naar een circulaire economie waar niets in verloren gaat. Dit project past perfect binnen deze ambitie.”

“En die bewustmaking is nodig”, vult Laurence Libert, schepen van reinheid en afvalbeleid aan. “Wegwerpplastics vormen namelijk een wereldwijd probleem. Ze zijn gemaakt om eeuwig mee te gaan. Daarom kunnen we deze wegwerpplastics beter zoveel mogelijk vermijden. Tijdens de maand mei proberen we de Hasselaren bewust te maken van hun plasticgebruik en bieden we allerlei tips aan om het plasticgebruik te verminderen. Deze acties kaderen in een groter bewustzijnsactie rond afval waar Hasselt de komende jaren sterk op zal inzetten, niet alleen bij de inwoners maar ook bij de handelaars en bezoekers. Dit experiment sluit naadloos aan bij onze doelstellingen binnen het afvalbeleid en we zetten er daarom graag mee onze schouders onder dit initiatief.”

In november 2018 zegde Vlaanderen Circulair een projectsubsidie toe aan Deliveround, waardoor het project van start kon gaan.

 

                                    

 

 

Dit delen:

In Nederland doen Recycling Netwerk Benelux, de Plastic Soup Foundation en GoClean De Liemers samen aan de actie mee. De levensgrote letters Clean Planet – gemaakt van blikjes die tussen het zwerfafval zijn gevonden – verschenen op de oever van de Nederrijn nabij Arnhem.

Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijde milieuvervuiling door drankverpakkingen. Vele hiervan belanden in ons milieu. Statiegeld is een bewezen en effectieve maatregel om dit tegen te gaan. Bijna alle Nederlandse gemeenten, alle twaalf provincies, alle 21 waterschappen en 190 bedrijven roepen vanuit de Statiegeldalliantie al geruime tijd op tot uitbreiding van statiegeld in Nederland naar blikjes en kleine plastic flesjes.

De Europese Unie wil drankverpakkingen in het zwerfafval effectief aanpakken. De nieuwe Europese richtlijn over single-use plastic voorziet erin dat plastic flessen binnen tien jaar in alle lidstaten voor 90 procent selectief moet worden ingezameld. In de praktijk betekent dit invoering van statiegeld op plastic flessen in alle EU-landen, omdat alleen met statiegeld dergelijke hoge inzamelingcijfers kunnen worden behaald.

In Nederland vragen milieuorganisaties met deze actie specifiek aandacht voor statiegeld op blikjes. Ze verzoeken de regering om deze mee op te nemen in het wetgevingstraject voor statiegeld. Samen met flesjes maken blikjes doorgaans immers 40 procent van het zwerfafval uit. Tijdens World Cleanup Day in september 2018 stonden blikjes op plek twee en flesjes op plek drie van de gevonden items, zo blijkt uit onderzoek van Plastic Soup Foundation. De blikjes vormen een gevaar voor dieren en vooral voor koeien. Als een weggegooid blikje wordt mee gemaaid, komen er scherpe stukjes in het veevoer. Dit leidt bij koeien tot inwendige bloedingen en geperforeerde darmen, waaraan ze kunnen overlijden.

Statiegeld is nu al in veertig landen doeltreffend in de bestrijding van plastic flessen en blikjes in het zwerfvuil. Het aandeel van grote flessen in het zwerfafval wordt hierdoor met 70 tot 90 procent verminderd, zo berekende het onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de Nederlandse regering.

Samen vragen we wereldwijd aan de regeringen om met statiegeld het zwerfafval aan te pakken, besluiten Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Foundation, GoClean de Liemers en Proper Strand Lopers.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Jeroen Dagevos, Plastic Soup Foundation; +31 646 837 886

Tom Zoete, Recycling Netwerk Benelux; +31 616 10 10 50

Peggy Blaauw, GoClean de Liemers: +31 615 896 868

 

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal (foto’s en video’s), onder andere van de Nederlandse locatie en de landen die volgen, zijn te vinden in de volgende Dropbox folder:

https://www.dropbox.com/sh/6u3ijkzc7zy6lr3/AAD-8Sucs9-fCOISqlHcRG9qa?dl=0.

Deelnemende landen Clean Planet-actie

Hieronder staat een lijst van alle deelnemende landen en organisaties, gerangschikt naar continent.

Australazië:

Azië:

o   China: The Green Earth

o   Indonesië: Bali Fokus

o Filipijnen: Sea Movement

o   Iran: DHZ

Europa:

o   Roemenië: Zero Waste Romania

o   Letland: Green Liberty

o   Tsjechië: Mattoni

o   Italië: Comuni Virtuosi

o   Noorwegen: Infinitum

o   België: Proper Strand Lopers, Recycling Netwerk Benelux

o Nederland: Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Foundation, GoClean de Liemers

o   Spanje: Retorna, Clean Ocean Project

o   Portugal (Lissabon en Faro): Sciaena

o   Engeland: Campaign to Protect Rural England (CPRE)

o   Schotland: Association for the Protection of Rural Scotland (APRS)Have you got the bottle?

o   Verenigd Koninkrijk: Marine Conservation Society (MCSUK)

Zuid-Amerika:

o   Argentinië: Donde Reciclo

Noord-Amerika:

o   Canada: Environmental Defence

o   Verenigde Staten: Story of Stuff

Dit delen:

Following an appeal of environmental organisation Recycling Netwerk Benelux, the Flemish transparency watchdog (Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur) ruled that the port of Antwerp and Flanders Investment & Trade (FIT) should disclose information on the future plant, unless they can prove that there is a legal exemption.

Related: The Guardian, Ineos may have to disclose secret details of £2.6bn Antwerp project, May 3, 2019

On February 15th, Recycling Netwerk Benelux requested copies of all information on the development of the new plastic plant in the port of Antwerp. The environmental organisation wants to gain insight in the environmental and climate problems that can be caused by the new plant. It also wants to know what fiscal and other promises the Flemish authorities made to convince Ineos to invest in Antwerp.

Flanders Investment & Trade (FIT) refused on March 4th, and The Port of Antwerp on March 8th, to give any copies to Recycling Netwerk. Recycling Netwerk appealed the decision and asked the transparency watchdog called Beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur, a Flemish government agency as well, to look into the matter.

The transparency watchdog ruled on April 23th that FIT and Port of Antwerp should release all documents, unless they specify for each document why it should be exempted. The text of the watchdog decision reveals that there are at least 500 documents of which it is unclear if the denial of access was legitimate.

 

Inappropriate arguments

Flanders Investment & Trade (FIT) even refused to show more than 1 document to the transparency watchdog. The watchdog ruled that the appeal of Recycling Netwerk is justified for all the other documents. As FIT has been working for years on this deal, it is likely that there are hundreds of documents that contain relevant information and should be considered for disclosure.

The text of the decision of the watchdog shows that used some inappropriate arguments to defend their refusal to release documents. The Flemish government agency FIT argued that “(the petrochemical) sector is under pressure, amongst other things from the viewpoint of durability (…) And because of this FIT pleads for restraint regarding requests of transparency concerning this Ineos-file.”

In other words: the government agency FIT basically argues that they do not want to be transparent because it concerns a potentially polluting industry. “From a government agency in the 21st century, in full climate crisis, we would expect precisely the opposite attitude”, comments Recycling Netwerk.

Secondly FIT argues that “considering the investment of 3 billion euro (…) they are reacting with restraint to requests for transparency.”

In other words, this government agency states: the bigger the investment, the less willing they are to be transparent about the investment.

Given the decision of the transparency watchdog, Recycling Netwerk will continue asking the port authority and FIT to release all information regarding the procedure. “The gigantic plastic plant of Ineos in Antwerp will probably have a huge impact on the environment and the climate. These decisions should be allowed to be part of a societal and political debate. We expect from these Flemish government agencies to be fully transparent on the decision process that led to the declaration of intent with Ineos. Unfortunately, up until now, FIT has used one argument after another, trying to keep all documents secret”, Recycling Netwerk Benelux concludes.

Dit delen:

De beroepsinstantie van de Vlaamse Overheid voor openbaarheid van bestuur oordeelt dat zowel het Havenbedrijf Antwerpen als Flanders Investment & Trade informatie over de toekomstige plasticfabriek van Ineos moet overmaken aan milieuorganisatie Recycling Netwerk behalve als ze kunnen bewijzen dat er een wettelijke uitzonderingsgrond is.

Recycling Netwerk Benelux richtte op 15 februari 2019 een verzoek aan Flanders Investment & Trade en aan Havenbedrijf Antwerpen om afschriften te krijgen van alle informatie die ze over de ontwikkeling van de nieuwe plasticfabriek in de haven van Antwerpen in hun bezit hebben. De milieuorganisatie wil daarmee zicht krijgen op de milieuproblemen die door de nieuwe fabriek kunnen ontstaan.

Het Havenbedrijf Antwerpen (HA) weigerde op 8 maart om de afschriften aan Recycling Netwerk te geven en beriep zich daarbij op het economische, financieel en commercieel belang van het HA, maar ook op het vertrouwelijk karakter van de commerciële en industriële informatie ter vrijwaring van een gelegitimeerd economisch belang (van Ineos).

Flanders Investment & Trade (FIT) weigerde op 4 maart om deze afschriften te verlenen. FIT beriep zich op twee argumenten, namelijk 1) dat Recycling Netwerk Benelux niet de Belgische nationaliteit heeft en 2) dat het verzoek van Recycling Netwerk om informatie te ruim geformuleerd zou zijn waardoor dit volgens FIT “gepaard zou gaan met inspanningen die de grenzen van het redelijke manifest overschrijden”.

Recycling Netwerk heeft tegen beide beslissingen beroep aangetekend en de beroepsinstantie heeft zich daarover inmiddels gebogen.

Lees ook: The Guardian, Ineos may have to disclose secret details of £2.6bn Antwerp project, 3 mei 2019

 

Beslissing van de beroepsinstantie

De beroepsinstantie van de Vlaamse overheid besliste op 23 april over het beroep. Uit de tekst van het besluit blijkt dat het Havenbedrijf enkele documenten heeft aangeleverd bij de beroepsinstantie. Die oordeelde daarop dat die documenten inderdaad informatie bevatten die legitiem uitgezonderd kunnen worden van het recht op openbaarheid.

Maar uit het besluit van de beroepsinstantie blijkt ook dat er ongeveer 500 documenten zijn waarvan onduidelijk is of de toegang daartoe rechtmatig ontzegd is. Het Havenbedrijf zal die documenten op verzoek van Recycling Netwerk moeten aanleveren, tenzij ze alsnog kan bewijzen dat die documenten op legitieme gronden kunnen worden uitgezonderd.

De beroepsinstantie van de Vlaamse Overheid oordeelde op 24 april dat de argumentatie van FIT geen steek houdt. Het Bestuursdecreet bepaalt immers dat beleidsdocumenten moeten worden overgemaakt aan “iedereen” die daarom verzoekt, ongeacht nationaliteit. De beroepsinstantie refereert daarvoor zelfs naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. FIT heeft verder niet hard weten te maken dat het verzoek van Recycling Netwerk te ruim geformuleerd zou zijn.

Uit het besluit van de Beroepsinstantie blijkt ook dat FIT weigerde om de Beroepsinstantie zelf inzage te geven in de betrokken bestuursdocumenten. Het FIT was slechts bereid om één document, de business proposal, aan de Beroepsinstantie te tonen. Dat document bevat informatie over steunmaatregelen (subsidies, financiering, fiscaliteit) die Ineos kan verwachten als de bouwplannen in de haven van Antwerpen doorgaan.

Gezien de aard van dit document, waarbij het onder meer gaat over de besteding van publieke gelden, is het belangrijk dat er transparantie is, juist ook omdat het gaat over een grote investering met een potentieel grote negatieve impact op de Vlaamse leefomgeving en de Vlaamse economie. De beroepsinstantie oordeelde echter dat het omwille van concurrentiële redenen niet moet vrijgegeven worden.

Maar het beroep van milieuorganisatie Recycling Netwerk is door de beroepsinstantie wel degelijk gegrond bevonden voor alle andere informatie. FIT moet die informatie dus overmaken, behalve als het kan aantonen dat een document onder een uitzonderingsgrond valt.

 

Vreemde argumenten van FIT

Uit het Besluit blijkt ook dat FIT op een vreemde manier omspringt met het recht op openbaarheid. Zo stelde FIT in een vergadering met de Beroepsinstantie dat (p. 6 van 9):

Hiermee zegt FIT eigenlijk dat, omdat het een potentieel vervuilende industrie betreft, ze van plan zijn om zo weinig mogelijk transparantie te verlenen. Van een overheidsdienst in de 21ste eeuw, in volle klimaatcrisis, verwachten we precies het omgekeerde.

Ook de volgende passage roept sterke twijfels op over de manier waarop FIT omspringt met de regelgeving:

Samengevat: hoe groter de investering, des te minder zwaarwegend transparantie moet zijn, volgens FIT.

 

Geld en transparantie

Gesterkt door de uitspraak van de beroepsinstantie zal Recycling Netwerk blijven vragen aan Havenbedrijf Antwerpen en FIT om alle informatie over de beslissingsprocedure vrij te geven. “De bal ligt dus opnieuw in het kamp van FIT en het Havenbedrijf van Antwerpen. De beroepsinstantie maakt hen duidelijk dat ze in principe afschriften van alle informatie moeten verlenen. En als ze dat niet doen, moeten ze aantonen waarom ze een uitzondering inroepen”, analyseert directeur Rob Buurman van de milieuorganisatie.

“Wij zijn wel geschokt door de weigerachtigheid van het Havenbedrijf van Antwerpen en FIT in het bijzonder. De overheid lijkt zo te werken als poortwachter voor een buitenlandse investeerder, waarvan het maar de vraag is of het goed is voor Vlaanderen. Blijkbaar is het zwaaien met een zak met geld, voldoende om de regelgeving terzijde te schuiven.”

“De bouw van de gigantische plasticfabriek van Ineos zal waarschijnlijk een grote milieu- en klimaatimpact hebben. De beslissingen hierover moeten dus breed maatschappelijk en politiek besproken kunnen worden. Wij verwachten van deze Vlaamse overheidsinstantie dat zij de grootst mogelijke transparantie verleent over de beleidsbeslissingen die tot het princiepsakkoord met Ineos leidden. Maar tot dusver haalt het FIT het ene na het andere argument uit de kast om te proberen documenten geheim te houden, besluit de milieuorganisatie.

 

Lees ook:

De Standaard, Antwerpse haven moet informatie vrijgeven over plannen voor plasticfabriek, 2 mei 2019
Apache, Havenbedrijf en FIT houden onderhandelingen met INEOS liever geheim, 2 mei 2019

Dit delen:

Om de supermarkten en drankproducenten aan te zetten hun verzet tegen statiegeld te staken, sturen mensen maandag 25 maart drankverpakkingen uit het zwerfafval terug naar de fabrikanten. Deze actie is onderdeel van de reeds lopende BackToSender-campagne van Recycling Netwerk Benelux.

Op zaterdag 23 maart vond in Nederland de Landelijke Opschoondag plaats. Deze wordt ieder jaar weer georganiseerd door Nederland Schoon.

De mensen die deelnemen aan deze opruimactie doen dit met de beste bedoelingen en verdienen ieders respect; zij dragen vrijwillig hun steentje bij aan het schoner maken van hun buurt.

Alleen opruimen biedt echter geen oplossing voor het zwerfafvalprobleem. Een straat of buurt is misschien voor even schoon, maar zwerfafval is niet verholpen voor de rest van het jaar. Al snel belandt er nieuw zwerfafval, zoals drankverpakkingen, in het milieu. Het is dweilen met de kraan open.

Ongeveer 40% van het zwerfafval bestaat uit blikjes en kleine plastic flesjes. In Duitsland en Scandinavië liggen deze drankverpakkingen niet tot nauwelijks in het milieu omdat er statiegeld op zit. Wanneer we in Nederland statiegeld op deze blikjes en kleine plastic flessen zouden heffen, zouden ook onze straten en bermen het hele jaar door schoner zijn.

De drankenproducenten en supermarkten, met Albert Heijn op kop, verzetten zich echter tegen de uitbreiding van statiegeld naar alle plastic flessen en blikjes. Omdat wij willen dat zwerfafval effectief wordt aangepakt, roepen wij de drankenproducenten en supermarkten op hun verzet tegen statiegeld te staken met deze nieuwe BackToSender-actie.

Daarbij leggen de zwerfafvalrapers de blikjes en flesjes die ze in het zwerfafval aantreffen vast op foto en delen ze deze op social media met #BackToSender en #StatiegeldHoudtNederlandSchoon.

Vervolgens sturen ze eventueel de drankverpakkingen via antwoordnummers gratis per post terug naar de drankenproducent of supermarkt. Elk blikje en flesje gaat gepaard met de oproep richting de producent om zich als voorstander van statiegeld uit te spreken.

Dit doen wij op maandag 25 maart om aan te tonen dat er slechts twee dagen na de Landelijke Opschoondag helaas nog steeds, of weer, drankverpakkingen in het zwerfafval liggen. Opruimen houdt de drankverpakkingen niet uit ons milieu, statiegeld wel.

Volg de actie op de BackToSender website, Twitter en Facebook.

Je kan dit statiegeldbonnetje (download) erbij fotograferen.

Je kan eventueel deze brief (pdf) naar de producent sturen.

Dit delen:

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een rechtszaak aangespannen door milieuorganisatie Recycling Netwerk.

De recycling van glas schiet jaar na jaar tekort in Nederland. Het Besluit beheer verpakkingen bepaalt dat elk jaar 90 procent van de verkochte glasverpakkingen gerecycled moet worden (in artikel 6, tweede lid). Maar het Afvalfonds doet samen met de bij haar aangesloten bedrijven onvoldoende inspanningen, en dat percentage is sinds 2010 niet meer gehaald.

De Raad van State geeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, nu nog 8 weken om maatregelen te nemen tegen het Afvalfonds. De Raad van State stelt dat het duidelijk is dat het Afvalfonds de 90 procent niet haalt en dat de staatssecretaris het fonds meer onder druk moet zetten om de wettelijke norm te respecteren.

Staatssecretaris van Veldhoven stelde eerder dat ze geen dwangsom kan opleggen, maar de Raad van State zegt dat ze dat wel degelijk kan doen. De Raad van State concludeert dan ook dat het beroep van Recycling Netwerk terecht is, en dat de staatssecretaris een nieuwe beslissing zal moeten nemen over het handhavingsverzoek.

“Wij zijn zeer content met deze uitspraak van de Raad van State. We hopen dat de staatssecretaris zich gesterkt voelt in de opdracht om nu echt te gaan handhaven. En wij zullen Den Haag blijven herinneren aan hun wapenspreuk: “Je maintiendrai”, reageert Recycling Netwerk-voorzitter Robbert van Duin: “Zo proberen we met hulp van de regering het Afvalfonds te dwingen om die maatregelen te nemen die het milieu ten goede komen”.

 

Historiek van de rechtszaak

Van 2013 tot en met 2015 werd al niet aan de recyclingnorm voldaan. In 2016 verwachtte het Afvalfonds een recyclingpercentage van 84 procent. Voor 2017 verwacht het Afvalfonds 86 procent recycling. Jaar na jaar blijft de recycling van glas dus onder de norm.

Recycling Netwerk merkt daarbij op dat de grote hoeveelheid verpakkingsglas in het huishoudelijk restafval laat zien dat deze cijfers nog een veel te rooskleurig beeld schetsen; feitelijk is de stap naar 90% dus nog veel groter. Het halen van 90 procent glasinzameling en recycling is nochtans makkelijk te halen door bijvoorbeeld het toenemend aanbod van bierflesjes zonder statiegeld te stoppen en opnieuw statiegeld in te voeren op glazen potten voor onder meer conserven en broodbeleg, zegt Recycling Netwerk.

 

Meer info

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State van woensdag 23 januari 2019: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:150&showbutton=true&keyword=glazen+verpakkingen

 

Related media

Trouw, Raad van State: overheid moet bedrijfsleven dwingen tot hergebruik van glas

AfvalOnline, Handhaving Afvalfonds om glasrecycling komt dichterbij

RTL Nieuws

Dit delen: