EU besluit: er komt een einde aan het verschepen van plastic afval naar niet-OESO landen

EU besluit: er komt een einde aan het verschepen van plastic afval naar niet-OESO landen

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad hebben gisteren, na maandenlang onderhandelen, een overeenkomst bereikt om het exporteren van plastic afval drastisch terug te dringen.

17 november 2023 Janine Röling

EU neemt belangrijk besluit: er komt een einde aan het verschepen van plastic afval naar niet-OESO landen

Het wordt voor Europese landen moeilijker om plastic afval te verschepen naar landen buiten de Europese Unie. Het nieuw Europees akkoord over de herziening van de Waste Shipment Regulation bevat het baanbrekende besluit om de export van plastic afval naar niet-OESO-landen binnen tweeënhalf jaar te beëindigen. Dit is een overwinning waar  Recycling Netwerk, samen met andere NGO’s, jarenlang voor heeft gestreden. 

De urgentie is hoog. Meer dan 1 miljoen ton Europees plastic afval werd in 2022 nog geëxporteerd naar landen die niet over de infrastructuur beschikken om het veilig te verwerken. De helft ging naar niet-OESO-landen zoals Maleisië, Vietnam, Indonesië en Thailand. Maar een derde kwam ook terecht in Turkije. Daarom blijven we betreuren dat de EU-instellingen het niet eens zijn geworden om de export van plastic afval naar alle landen te stoppen. 

Ook Dr. Sedat Gündoğdu (een onderzoeker naar microplastics aan de Çukurova University in Turkije) maakt zich zorgen: “Ik juich de beslissing toe om de export te stoppen naar niet-OESO-landen, maar ik hoop dat dit niet zorgt voor een toename in het plastic afval dat naar Turkije wordt verscheept.”

Om de bevolking en het milieu in de ontvangende landen te beschermen, roept Recycling Netwerk al jaren op tot het invoeren van een exportverbod. Deze week stuurden we samen met Natuur & Milieu, Plastic Soup Foundation, Searious Business, Zero Waste Nederland en Stichting Go Clean een brief naar de Staatsecretaris met de oproep om de invoering van het exportverbod te steunen. We schreven eerder ook al over de steun voor dit verbod binnen het Europees Parlement.

Janine Röling van Recycling Netwerk Benelux: “Dankzij deze beslissing neemt de EU eindelijk haar verantwoordelijkheid. Het is ons afval, wij moeten het probleem zelf oplossen en niet verschepen naar landen zonder infrastructuur voor veilige afvalverwerking, met verstrekkende gevolgen voor mens en natuur.”

Volgens het nieuwe akkoord moeten procedures en controles kunnen voorkomen dat ons afval elders op de wereld nog gezondheids- of milieuproblemen oplevert. Er zijn ook plannen om het hergebruik van plastics in Europa te verbeteren en alleen onder strikte voorwaarden mag afval nog tussen EU-landen worden verplaatst. Het afval moet zo veel mogelijk ter plaatse worden verwerkt of hergebruikt.

Er wordt een handhavingsgroep opgericht om de samenwerking tussen de EU-lidstaten te verbeteren en om illegale transporten te voorkomen en op te sporen. In samenwerking met de nationale autoriteiten zal de Europese Commissie ook inspecties kunnen uitvoeren wanneer er voldoende vermoeden bestaat dat er illegale afvaltransporten plaatsvinden.