Milieubeweging vraagt regering De Croo om krachtige maatregelen tegen plastic vervuiling 

Milieubeweging vraagt regering De Croo om krachtige maatregelen tegen plastic vervuiling 

Het is heel goed dat het ontwerp van Koninklijk Besluit dat de Europese richtlijn over wegwerpplastic implementeert, de take-away plastic drinkbekers en maaltijdbakjes verbiedt. Daarnaast moeten er targets komen voor herbruikbare verpakkingen en moet het KB  statiegeld invoeren voor plastic flessen.

25 juni 2021 Rob Buurman

Dat schrijven de milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Recycling Netwerk Benelux en Zero Waste Belgium in een gezamenlijke nota die ze aan de federale regering stuurden.

Op 3 juli moet de Europese richtlijn over wegwerpplastics geïmplementeerd zijn in het Belgisch recht. De federale regering buigt zich momenteel over de maatregelen die in een Koninklijk Besluit (KB) worden vastgelegd.

Ongeveer de helft van het plastic afval dat in zee belandt bestaat uit take-away verpakkingsafval. De milieuorganisaties steunen daarom voluit het voorgestelde verbod op wegwerp plastic tasjes, drinkbekers en maaltijdcontainers dat in het ontwerp-KB van minister Zakia Khattabi voorzien is. Dit is een cruciale maatregel in de strijd tegen plasticvervuiling van rivieren, zeeën en oceanen.

Om te vermijden dat het verbod op plastic drinkbekers en maaltijdcontainers leidt tot een vervanging door andere wegwerpmaterialen, zullen herbruikbare verpakkingen verplicht moeten worden aangeboden in de horeca vanaf 2023. Daarom vragen we aan de federale regering om ook scherpe doelstellingen voor het aandeel hergebruikverpakkingen te formuleren in het KB. De Belgische regering kan maatregelen overnemen van de Franse Circulaire economie-wet die in 2040 alle overbodige wegwerpplastics verbiedt. Als opmaat daarnaartoe mogen horecabedrijven in Frankrijk vanaf 2023 enkel nog herbruikbaar servies aanbieden voor in-house consumptie. Ook in Duitsland is dit jaar wetgeving aangenomen die de horeca verplicht vanaf 2023 herbruikbare verpakkingen aan te bieden voor zowel on-site als on-the-go consumptie.

Om de doelstelling van de Europese richtlijn voor gescheiden inzameling van drankflessen te bereiken, moet de federale regering een statiegeldsysteem invoeren. Het federaal regeerakkoord voorziet die mogelijkheid via de hervorming van de verpakkingsheffing.