Regeerakkoord De Croo | Statiegeld koppelen aan verpakkingsheffing is slimme beslissing

Regeerakkoord De Croo | Statiegeld koppelen aan verpakkingsheffing is slimme beslissing

Recycling Netwerk Benelux feliciteert de nieuwe Belgische regering-De Croo omdat ze in haar regeerakkoord de mogelijkheid voorziet om deze legislatuur een statiegeldregeling te incorporeren in de verpakkingsheffing.

29 september 2020 Recycling Netwerk

“Noorwegen heeft met deze methode grote successen geboekt. Dit is een heel goede manier om de vervuiling door plastic en blik aan te pakken”, zegt milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux in reactie op het regeerakkoord.

Het federaal regeerakkoord bepaalt : “In overleg met de deelstaten en de betrokken sector wordt onderzocht of het incorporeren van een statiegeldregeling in de verpakkingsheffing wenselijk is.”

“Het Belgische federale regeerakkoord sluit zo perfect aan op de statiegeldplannen die de Waalse en de Brusselse regering vorig jaar opnamen in hun respectievelijke regeerakkoorden. Het is ook de enige manier waarop België aan de vereisten van de Europese richtlijn over wegwerpplastics zal kunnen voldoen. En de Belgen zullen hun leefomgeving zienderogen properder zien worden, want statiegeld vermindert het aantal blikjes en flessen in de natuur met 70 tot 90 procent”, zegt Recycling Netwerk.

De Europese Single Use Plastic richtlijn 2019/904 (SUP-richtlijn) bepaalt dat alle plastic flessen minstens 25% gerecycleerd plastic moeten bevatten in 2025 (op het einde van de federale legislatuur dus). De lidstaten moeten 90% van de plastic flessen gescheiden inzamelen tegen 2029. Iedereen weet dat dit enkel te halen is door statiegeld in te voeren op de drankverpakkingen. Europees Commissaris Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor de SUP-richtlijn, raadt Europese lidstaten dan ook aan om statiegeld in te voeren.

Circa 90 procent van de plastic flessen en blikjes worden gescheiden ingezameld in Noorwegen. Dat een statiegeldsysteem zeer snel hogere inzamelcijfers behaalt, toont het voorbeeld van Litouwen. Het land voerde in februari 2016 statiegeld in. Op 1 jaar tijd steeg het inzamelpercentage van 74,3% eind 2016 naar 91,9% eind 2017. Het is vanwege deze cijfers, en de 90% gescheiden inzameldoelstelling opgelegd vanuit Europa, dat de ene na de andere Europese lidstaat statiegeld invoert.

Met statiegeld is het ingezamelde plastic veel zuiverder. Bedrijven kunnen van oude petflessen nieuwe petflessen maken. Coca-Cola Nederland zei begin deze maand dit te zullen doen in Nederland – omdat de regering daar reeds statiegeld op alle plastic flessen besliste in april. Met statiegeld zullen dus ook de Belgische bedrijven de stap kunnen zetten naar petflessen gemaakt van 100% gerecycled materiaal, ingezameld in België.

“We moedigen de regering-De Croo dan ook aan om de wetsontwerpen die de Europese richtlijn omzetten en de statiegeldregeling incorporeren in de verpakkingsheffing, snel en ambitieus uit te werken. Zo zal België immers opnieuw aansluiten op de tendens van de Europese lidstaten die met statiegeld de plastic vervuiling en het zwerfafval aanpakken”, besluit milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux.

Recycling Netwerk bedankt tenslotte alle mensen, vrijwilligers, zwerfafvalrapers, lokale bestuurders, parlementsleden, medewerkers, experten en beleidsmakers, die de vraag naar statiegeld mee ondersteunen – en in het bijzonder alle 1086 partners van de Statiegeldalliantie die sinds 2017 samen pleiten voor de invoering van statiegeld op blikjes en alle plastic flessen in Nederland en België.