Moties over statiegeld ingediend in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer boog zich woensdag over moties aangaande de statiegeldregeling.

4 juli 2019 Rob Buurman

Eerder toonde onderzoek van Dirk Groot dat blikjes zelfs nog meer dan plastic flesjes in de natuur belanden. De statiegeld concept regeling zoals die er nu ligt, pakt volgens slechts een beperkt deel van de drankverpakkingen in het zwerfafval aan. Als er bij het maaien stukjes van drankblikjes in het veevoeder van koeien belanden, kan dit leiden tot ziekte of dood van het vee. En er zit plastic aan de binnenkant van drankblikjes, toonde het experiment van milieuorganisatie Recycling Netwerk maandag.

De Kamerleden van de partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP pleiten ervoor dat ook de drankblikjes in de statiegeldwet worden opgenomen.

De eerste motie van Suzanne Kröger (GroenLinks), gesteund door Kamerleden Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Cem Laçin (SP), verzoekt de regering om de plastic drankverpakkingen die omhuld zijn met een laagje blik ook op te nemen in de statiegeldregeling.

De tweede motie van Suzanne Kröger verzoekt de regering om een concreet reductiedoel vast te leggen voor het aandeel blik in het zwerfafval, en dit jaarlijks te monitoren. Deze motie werd eveneens gesteund door Kamerleden Wassenberg en Laçin.

De motie van Frank Wassenberg en Cem Laçin verzoekt de regering om naast het besluit statiegeld op plastic flesjes een wijzigingsbesluit voor te bereiden om ook statiegeld op blikjes mogelijk te maken.

Vanuit de regeringspartijen kwam een motie van ChristenUnie Kamerlid Dik-Faber, met steun van D66 en CDA. De motie van Dik-Faber verzoekt de regering “op basis van gegevens uit het lopende onderzoek (de telling) de hoeveelheid plastic in het milieu als gevolg van blik in het zwerfafval in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren”. Deze motie wordt gesteund door D66-Kamerlid Jessica Van Eijs en CDA-Kamerlid Maurits Von Martels.

Kamerlid Maurits Von Martels vroeg de staatssecretaris ook of het bedrijfsleven intussen voldoende op stoom is om de reductie van het zwerfafval te halen, maar de staatssecretaris zei dat het “te vroeg” was om daar een antwoord op te geven.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven verklaarde dat ze ging onderzoeken wat het effect is van blikcoating op het milieu.

Ze ontraadde de Tweede Kamer om de eerste drie moties te stemmen. Over de vierde motie, van Dik-Faber, laat ze het oordeel aan de Kamer. De Tweede Kamer stemt donderdag over de moties.

 

Herbekijk het plenair debat Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

 

Gerelateerde artikels

AD, In drankblikje zit ook plastic, 1 juni 2019

RTL Nieuws, ‘Hef statiegeld op drankblikjes, die bevatten ook plastic’, 1 juni 2019

De Telegraaf, ’Ook statiegeld op blikjes’, 1 juni 2019

AfvalOnline, Recycling Netwerk pleit opnieuw voor statiegeld op blik, 1 juni 2019

Radar, ‘Drankblikjes met plastic moeten onder de statiegeldregeling vallen’, 1 juni 2019

Distrifood, Nieuw pleidooi voor statiegeld op blikjes, 1 juni 2019

Het Parool, Milieuorganisatie: ook in blikjes zit plastic, 1 juni 2019

Metronieuws, Ook blikjes in de statiegeldregeling?, 1 juni 2019

MarketingTribune, Pleidooi voor statiegeld op blikjes: er zit plastic op, 1 juni 2019