Wereldwijde oproep Clean Planet: voer statiegeld in en stop vervuiling

Wereldwijde oproep Clean Planet: voer statiegeld in en stop vervuiling

Een wereldwijd netwerk van milieuorganisaties uit vijf continenten roept op tot wereldwijde invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Gedurende een heel etmaal zullen deze milieuorganisaties vandaag, donderdag 9 mei, om 09:00 uur lokale tijd de woorden “Clean Planet” uitbeelden in meer dan 15 landen.

7 mei 2019 Rob Buurman

In Nederland doen Recycling Netwerk Benelux, de Plastic Soup Foundation en GoClean De Liemers samen aan de actie mee. De levensgrote letters Clean Planet – gemaakt van blikjes die tussen het zwerfafval zijn gevonden – verschenen op de oever van de Nederrijn nabij Arnhem.

Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor de wereldwijde milieuvervuiling door drankverpakkingen. Vele hiervan belanden in ons milieu. Statiegeld is een bewezen en effectieve maatregel om dit tegen te gaan. Bijna alle Nederlandse gemeenten, alle twaalf provincies, alle 21 waterschappen en 190 bedrijven roepen vanuit de Statiegeldalliantie al geruime tijd op tot uitbreiding van statiegeld in Nederland naar blikjes en kleine plastic flesjes.

De Europese Unie wil drankverpakkingen in het zwerfafval effectief aanpakken. De nieuwe Europese richtlijn over single-use plastic voorziet erin dat plastic flessen binnen tien jaar in alle lidstaten voor 90 procent selectief moet worden ingezameld. In de praktijk betekent dit invoering van statiegeld op plastic flessen in alle EU-landen, omdat alleen met statiegeld dergelijke hoge inzamelingcijfers kunnen worden behaald.

In Nederland vragen milieuorganisaties met deze actie specifiek aandacht voor statiegeld op blikjes. Ze verzoeken de regering om deze mee op te nemen in het wetgevingstraject voor statiegeld. Samen met flesjes maken blikjes doorgaans immers 40 procent van het zwerfafval uit. Tijdens World Cleanup Day in september 2018 stonden blikjes op plek twee en flesjes op plek drie van de gevonden items, zo blijkt uit onderzoek van Plastic Soup Foundation. De blikjes vormen een gevaar voor dieren en vooral voor koeien. Als een weggegooid blikje wordt mee gemaaid, komen er scherpe stukjes in het veevoer. Dit leidt bij koeien tot inwendige bloedingen en geperforeerde darmen, waaraan ze kunnen overlijden.

Statiegeld is nu al in veertig landen doeltreffend in de bestrijding van plastic flessen en blikjes in het zwerfvuil. Het aandeel van grote flessen in het zwerfafval wordt hierdoor met 70 tot 90 procent verminderd, zo berekende het onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de Nederlandse regering.

Samen vragen we wereldwijd aan de regeringen om met statiegeld het zwerfafval aan te pakken, besluiten Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Foundation, GoClean de Liemers en Proper Strand Lopers.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Jeroen Dagevos, Plastic Soup Foundation; +31 646 837 886

Tom Zoete, Recycling Netwerk Benelux; +31 616 10 10 50

Peggy Blaauw, GoClean de Liemers: +31 615 896 868

 

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal (foto’s en video’s), onder andere van de Nederlandse locatie en de landen die volgen, zijn te vinden in de volgende Dropbox folder:

https://www.dropbox.com/sh/6u3ijkzc7zy6lr3/AAD-8Sucs9-fCOISqlHcRG9qa?dl=0.

Deelnemende landen Clean Planet-actie

Hieronder staat een lijst van alle deelnemende landen en organisaties, gerangschikt naar continent.

Australazië:

Azië:

o   China: The Green Earth

o   Indonesië: Bali Fokus

o Filipijnen: Sea Movement

o   Iran: DHZ

Europa:

o   Roemenië: Zero Waste Romania

o   Letland: Green Liberty

o   Tsjechië: Mattoni

o   Italië: Comuni Virtuosi

o   Noorwegen: Infinitum

o   België: Proper Strand Lopers, Recycling Netwerk Benelux

o Nederland: Recycling Netwerk Benelux, Plastic Soup Foundation, GoClean de Liemers

o   Spanje: Retorna, Clean Ocean Project

o   Portugal (Lissabon en Faro): Sciaena

o   Engeland: Campaign to Protect Rural England (CPRE)

o   Schotland: Association for the Protection of Rural Scotland (APRS)Have you got the bottle?

o   Verenigd Koninkrijk: Marine Conservation Society (MCSUK)

Zuid-Amerika:

o   Argentinië: Donde Reciclo

Noord-Amerika:

o   Canada: Environmental Defence

o   Verenigde Staten: Story of Stuff