Milieubeweging: conceptregelgeving statiegeld moet beter

Milieubeweging: conceptregelgeving statiegeld moet beter

10 april 2019 Rob Buurman

Om een statiegeldsysteem goed te doen werken moet de regering ook de innameplicht van de supermarkten in een statiegeldsysteem wettelijk vastleggen. De regelgeving mag niet beperkt worden tot kleine plastic flessen. Ze moet ook statiegeld op blikjes en andere drankverpakkingen opnemen.

Dat schrijven de 5 milieuorganisaties Recycling Netwerk Benelux, Natuur & Milieu, Plastic Soup Foundation, de Plastic Soup Surfer en Greenpeace in hun gezamenlijke Zienswijze op de conceptregelgeving over statiegeld. Ook Stichting De Noordzee steunt deze zienswijze. De conceptregelgeving werd door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) uitgewerkt en werd op 4 maart gepubliceerd in de Staatscourant.

Donderdag 11 april bespreekt het Algemeen Overleg Circulaire Economie het statiegelddossier in de Tweede Kamer.

De milieuorganisaties stellen vast dat de huidige formulering van de conceptregelgeving niet afdoende is om een succesvolle en breed gedragen invoering van statiegeld te garanderen. Op de volgende punten schiet de conceptregelgeving tekort en dient ze aangepast te worden:

1) De innameplicht voor verkooppunten moet onderdeel zijn van de regelgeving

2) De regelgeving moet niet op voorhand worden beperkt tot kleine plastic flessen en slechts enkele dranken

3) In de regelgeving dient ook (de optie van) statiegeld op blikjes en andere drankverpakkingen te worden opgenomen

4) De verantwoordelijkheid moet liggen bij producenten én retailers.

Meer info: Lees hier de volledige tekst van de Zienswijze conceptregelgeving statiegeld (PDF) die de milieuorganisaties hebben ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat