Nederland vraagt strengere normen voor rubbergranulaat

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vraagt aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA, European Chemicals Agency) om een strengere norm voor kankerverwekkende stoffen in rubbergranulaat om voetballers en kinderen beter te beschermen.

16 augustus 2018 Recycling Netwerk

ECHA gaat zich nu over dat voorstel buigen en geeft in 2019 een advies aan de Europese Commissie.

Afbeelding: uittreksel van “Annex to the restriction dossier

Het dossier van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kwam in de Nederlandse en internationale actualiteit dankzij het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla, dat er meerdere uitzendingen aan wijdde.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA, European Chemicals Agency) adviseert vandaag opnieuw dat mensen die op kunstgrasvelden met rubbergranulaat spelen de handen wassen, wondjes schoon maken en andere kleren aantrekken voor ze naar huis gaan.

Voor het eerst heeft ECHA het voornemen om milieurisico’s en andere gevaarlijke stoffen voor gezondheid te beoordelen.

 

Milieuorganisatie Recycling Netwerk riep in juli op om een moratorium in te voeren op het versnipperen van oude autobanden op sportvelden. De milieuorganisatie vroeg dit op basis van het officiële onderzoek van het RIVM dat toont dat het rubbergranulaat bij de onderzochte sportvelden tot ernstige milieuproblemen leidt. De normen van het (Nederlandse) Besluit Bodemkwaliteit worden bij maar liefst 9 van de 10 onderzochte sportvelden overschreden.