Ook meerderheid kiezers van N-VA en Open VLD wil statiegeld

Ook meerderheid kiezers van N-VA en Open VLD wil statiegeld

82 procent van de Belgen wil statiegeld op plastic flessen en blikjes. Bij de N-VA-kiezers is 80 procent voorstander en bij de Open VLD-kiezers 75 procent.

13 juni 2018 Rob Buurman

Voor één op twee kiezers speelt zwerfvuil bovendien een rol in zijn stemkeuze voor de gemeenteverkiezingen in oktober. Dat toont een analyse van de antwoorden die 5.134 Belgen gaven op een bevraging door GfK Social and Strategic Research.

 

Opmerkelijk: bij de kiezers van de N-VA en Open VLD is een hele grote meerderheid dus voorstander van statiegeld. Nochtans spraken deze twee regeringspartijen zich vooralsnog niet positief uit over statiegeld.

Bij de kiezers van CD&V is 82 procent voorstander van statiegeld, bij de kiezers van sp.a 80 en bij Groen 91 procent. Bij alle Vlaamse politieke partijen is een meerderheid van hun kiezers voor de invoering van statiegeld.

87% van de mensen is bovendien van mening dat statiegeld in België het zwerfafval kan verminderen.

 

Lokale verkiezingen

Meer dan één kiezer op twee, 55 procent, zegt dat het zwerfvuil in zijn/haar gemeente een belangrijke tot heel belangrijke rol speelt bij zijn/haar stemkeuze voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

De Vlamingen willen dus dat de Vlaamse regering en andere gewestregeringen statiegeld invoeren. Het aantal voorstanders steeg ook flink door het maatschappelijk debat: van 66 procent in de enquête van Test-Aankoop in maart vorig jaar naar 82 procent vandaag, een flinke stijging op een dik jaar tijd.

Voor de supermarkten en drankenproducenten zijn deze cijfers een belangrijk signaal dat een grote meerderheid van hun klanten statiegeld wil.

Voor de politieke wereld tonen deze cijfers dat dit een belangrijk thema in de gemeenteraadsverkiezing op 14 oktober wordt. Het overgrote deel van hun kiezers is voorstander van statiegeld, over alle partijgrenzen heen.

De invoering van statiegeld als integraal onderdeel van het Afvalplan ligt sinds 18 mei op de tafel van de Vlaamse regering. De verwachtingen zijn zeer hoog. Het is nu aan de Vlaamse regering om de beslissing tot invoering van statiegeld te nemen, besluit milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux uit de enquête.

 

Technische gegevens van de enquête
  • Respondenten: 5.134 respondenten
  • Looptijd enquête: 30 mei tot en met 7 juni 2018
  • Weging: De uitkomsten van het onderzoek zijn gewogen en representatief naar geslacht, leeftijd, provincie en sociale klasse.
  • Voor het bepalen van het stemgedrag werd gevraagd “Op welke politieke partij heeft u gestemd tijdens de laatste regionale verkiezingen (25 mei 2014)?”