Willen we statiegeld of Plastic Heroes?

Willen we statiegeld of Plastic Heroes?

1 mei 2015 Rob Buurman

Eind april 2015 kopte het Afvalfonds Verpakkingen in een persbericht “7 op de 10 Nederlanders vinden einde statiegeld prima”. Het Afvalfonds, dat opereert namens het ‘verpakkend bedrijfsleven’, verwees hierbij naar een rapport van TNS-Nipo dat in haar opdracht was opgesteld (en al drie weken eerder was opgeleverd).

In een tweetal artikelen (1, 2) in dagblad Trouw werd al vastgesteld dat de bevindingen van het rapport niet deugen en zeker niet aantonen dat de consument of de Nederlander het beëindigen van statiegeld wenst of prima vindt. Daar werd niet naar gevraagd en zo werd er niet over gerapporteerd. De framing dat Nederlander van statiegeld af zou willen, is dus zeer bedenkelijk.

Er zijn ook de nodige kanttekeningen te plaatsen bij de onderzoeksopzet en bij de gepresenteerde conclusies. De enquête bevat suggestieve en leidende vraagstellingen en met de onderzoeksresultaten is selectief omgesprongen. Over de helft van de onderzoeksresultaten wordt niet expliciet gerapporteerd; bevindingen in het voordeel van statiegeld worden zeer onopvallend gebracht; bevindingen die uitgelegd kunnen worden in het voordeel van Plastic Heroes worden juist breed uitgemeten.

In deze notitie verschaft Recycling Netwerk een overzicht van kritiekpunten op het TNS Nipo-rapport.