ECHTE HELD vraagt om steun voor statiegeld

7 september 2011 Rob Buurman

“Een echte held kiest statiegeld”. Onder deze slogan start deze maand in heel Nederland een campagne om afschaffing van statiegeld te voorkomen.
De campagne is een reactie op plannen om het statiegeldsysteem voor grote plastic flessen af te schaffen. Begin deze week werd bij de opening van een sorteerfabriek voor plastic verpakkingsafval een nieuwe stap gezet op de weg naar afschaffing van statiegeld. De staatssecretaris van milieu omschreef afschaffing van statiegeld als een ‘beloning voor het verpakkende bedrijfsleven’ wanneer kunststofinzameling door Plastic Hero voor voldoende recycling zorgt.
Het initiatief vanuit milieubeweging, afvalbedrijven en gemeenten wil het statiegeld op flessen behouden en uitbreiden met statiegeld op kleine plastic flessen, omdat dát zorgt voor de hoogste inzamelresultaten, de beste recycling en de laagste opruimkosten.


Inzet van de campagne is dus een statiegeldverplichting voor alle plastic drankflessen. De ‘echte held’ wil het grote milieuvoordeel van statiegeld niet alleen behouden, maar ook flink uitbreiden.

“Statiegeld op plastic flessen levert de meeste winst voor het milieu tegen de laagste kosten. Met de kleine plastic flesjes erbij brengt het statiegeldsysteem nog meer op. En bovendien worden we dan verlost van een belangrijk deel van het straatvuil en zwerfafval in de natuur.”

aldus Robbert van Duin, voorzitter van de kersverse Stichting Ons Statiegeld (SOS) die de campagne organiseert.
Op de website www.echteheld.nl die bij de start van de campagne door SOS is gelanceerd, wordt uitgebreid in gegaan op de standpunten, argumenten en de stand van zaken rondom statiegeld. Daarbij wordt een indringend beeld gegeven van het verloop van de al twintig jaar woedende discussie tussen voorstanders (milieubeweging, gemeenten, afvalbedrijven, wetenschappers) en tegenstanders (supermarktketens en verpakkend bedrijfsleven).
Een manifest met een krachtig beargumenteerd pleidooi vóór statiegeld is inmiddels ondertekend door zeven milieuhoogleraren van diverse universiteiten.
Uit onderzoek van TNS-NIPO is eerder dit jaar al gebleken dat er veel steun bestaat voor het idee van statiegeld op kleine plastic flesjes. Meer dan zeventig procent van de Nederlanders is voorstander, slechts één op de tien is tegen. En op het laatste congres van de VNG stemde 94% van de gemeentes vóór een oproep om statiegeld op kleine flesjes in te voeren.
De EchteHeld-campagne wil dit grote draagvlak meer zichtbaar maken met acties in diverse steden en door op 11 november (11-11-11) een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Alle ‘Echte Helden’ worden opgeroepen om deze petitie te ondertekenen. De petitie is te vinden onder http://www.echteheld.nl.