Pleidooi bij informateur voor krachtiger afvalbeleid

25 juni 2010 Rob Buurman

Recycling Netwerk heeft de informateur samen met Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie en een aantal organisaties uit de recyclingsector een brief gestuurd met daarin de boodschap: het nieuwe kabinet moet inzetten op een krachtiger recyclingbeleid.


Met duurzaam ondernemen kan geld worden verdiend en kunnen de Nederlandse milieudoelen worden gehaald. Koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties roepen gezamelijk het nieuwe kabinet op om in te zetten op een krachtig recycling beleid.
Met zulk beleid worden energie en grondstoffen bespaard en wordt een grote bijdrage geleverd aan het klimaatbeleid. Dit kan concreet gebeuren door te kiezen voor een ‘structurele innovatieaanpak voor duurzaamheid’ voor het verwerken van de jaarlijks vrijkomende 70 Mton aan afval . Dit is ook aangegeven in het SER advies van 21 mei 2010 dat onlangs aan de minister van VROM is aangeboden. Het SER advies spreekt over ‘veel efficiëntere inzet van energie en grondstoffen en … een veel sterker hergebruik van afvalstoffen’. ‘Wij willen u vragen zich in te zetten voor de implementatie van dit SER advies tijdens de formatie’, aldus de tien organisaties in de brief.
Download hier de brief
Download hier het bijbehorende persbericht in pdf-vorm