UITBREIDING STATIEGELD WEER IN BEELD IN TWEEDE KAMER

29 maart 2010 Recycling Netwerk

Aangezien de recyclingdoelstellingen voor het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval niet lijken te zijn gehaald in 2009, wordt het echt tijd om statiegeld in te voeren op kleine PET-flesjes. Dat vonden meerdere partijen afgelopen week in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over afval en verpakkingen. Jan Boelhouwer (PvdA) kondigde hierover een motie te gaan indienen, die nu al de steun krijgt van GroenLinks en ChristenUnie.


volle plastic containers
Medeaanleiding voor de motie was het onderzoek van Recycling Netwerk naar de magere resultaten van de kunststof inzameling in de grote steden. Daarin concludeert het Recycling Netwerk dat in 2009 de doelstelling van 32 procent hergebruik van al het huishoudelijke kunststof verpakkingsafval niet kan zijn gehaald. Tegenover het behalen van de doelstelling stond een hernieuwde discussie over het afschaffen van het statiegeldsysteem. Die discussie zal nu juist gaan over uitbreiding van dat statiegeldsysteem naar kleine flesjes van een halve liter of minder.
Demissionair minister van VROM Tineke Huizenga gaf aan eerst te willen wachten op de officiële evaluatie en cijfers over de inzameling en recycling van plastic afval in 2009. Die vindt plaats in het najaar. Boelhouwer gaf aan best te willen wachten op die cijfers in het najaar, maar als die inderdaad tegenvallen, is dat het moment voor invoering van het statiegeld op kleine flesjes.
Uit het onderzoek van het Recycling Netwerk blijkt dat in 2009 nog geen 15 procent van deze flesjes is ingezameld, terwijl de verplichting voor het bedrijfsleven luidt dat minimaal 55 procent moet worden ingezameld. In het Verpakkingenbesluit staat al een paragraaf statiegeld, die tot nu toe nooit is ingevuld. Kees Vendrik (GroenLinks) en Esmé Wiegman (ChristenUnie) gaven tijdens het AO aan de motie te zullen steunen. CDA en VVD zijn er vooralsnog geen voorstander van.
*Lees de conclusies van het Recycling Netwerk over de kunststofinzameling grote steden.
*ChristenUnie: Statiegeld is oplossing voor probleem van zwerfafval