GOOCHELEN MET CIJFERS PLASTIC AFVAL

29 maart 2010 Rob Buurman

website van Binnenlands Bestuur
De doelstelling om in 2009 32 procent van het kunststofafval te recyclen, is niet gehaald, zegt Recycling Netwerk, een samenwerkingsverband van milieu-organisaties. Het doel om in 2010 38 procent in te zamelen noemt de organisatie een mission impossible. ‘Al 15 jaar is er sprake van uitstel en het niet halen van zelfs afgezwakte doelstellingen, stelt Recycling Netwerk voorzitter Robbert van Duin in een artikel in Binnenlands Bestuur.


Recycling Netwerk baseert zich op een tweetal studies bij de 71 meest verstedelijkte gemeenten en bij alle gemeenten van de provincie Utrecht. ‘De score is minder dan 2 procent van de totale hoeveelheid afgedankt kunststof afval’, aldus de milieu-organisaties. ‘Al 15 jaar is er sprake van uitstel en het niet halen van zelfs afgezwakte doelstellingen’, licht auteur Robbert van Duin toe. ‘In 2010 gaan ze het weer niet halen.’ Het ministerie van VROM vindt die voorspelling nogal voorbarig. ‘Dat zullen we nog wel eens zien’, aldus een woordvoerder. ‘En voor 2009 worden later dit jaar de officiële cijfers bekendgemaakt.’
Lees verder