Aantal wegwerpflesjes in tien jaar zeker vervijfvoudigd

29 maart 2010 Rob Buurman

Precies tien jaar geleden voerden milieuorganisaties actie tegen het groeiend aantal plastic wegwerpflesjes dat op de markt werd gebracht. En voor de invoering van statiegeld op deze flesjes. Overheid en bedrijfsleven spraken allerlei maatregelen en verplichtingen met elkaar af om maar niet dat statiegeld in te voeren. Nu tien jaar later is van die afspraken niet veel van terechtgekomen. En is het aantal kleine plastic flesjes zeker vijf keer zo veel geworden.

In maart 2000 voerden Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu actie bij Coca-Cola, de grootste producent van kleine flesjes. Was het aantal kleine plastic flesjes in 2000 nog 150 miljoen, het aantal dat dit jaar op de markt komt zit tussen de 700 en 900 miljoen flesjes in. met een totaal gewicht van rond de 20 kton. Opvallend : in diezelfde periode nam het aantal blikjes juist af.

Meer dan ooit lijkt statiegeld op deze kleine flesjes nodig. Zeker omdat de afspraken die er gemaakt zijn om deze uitbreiding niet in te voeren, steeds maar niet worden nagekomen. Eerst was er twaalf jaar geleden de vrijwillige afspraak in het tweede Verpakkingsconvenant, om de hoeveelheid flesjes vrijwillig te beperkt. In 2001 zou het aantal kleine flesjes maximaal slechts 2 procent zijn gegroeid. In 2000 al was het aantal flesjes daar met 10 procent al ver overheen. Een andere afspraak tussen overheid en bedrijfsleven werd acht jaar geleden gemaakt. In plaats van uitbreiding van het statiegeld naar kleine flesjes, zou 80 procent van het zwerfafval worden opgeruimd. Ook dat lukte niet. In 2006 werd in het Verpakkingenbesluit de verplichting vastgelegd dat 55 procent van de kleine plastic flesjes gescheiden moet worden ingezameld. Recent onderzoek van het Recycling Netwerk naar de gescheiden inzameling van kunststof laat zien dat ook dat niet lukt. Wel is de industrie de laatste jaren bezig om de flesjes minder zwaar te maken waardoor minder plastic grondstof nodig is voor de flesjes. Het pleidooi vanuit de milieubewegingen van tien jaar geleden staat dus nog steeds. Wanneer de officiële cijfers van de kunststofinzameling van Plastic Heroes worden geëvalueerd in de Kamer, en zal blijken dat de doelstellingen niet zijn gehaald, zal opnieuw de uitbreiding van statiegeld naar kleine flesjes aan de orde komen. Daarover wordt komende week een motie ingediend door de PvdA.

Artikel Volkskrant
Persbericht Natuur en Milieu en Milieudefensie over actie 2000