Engeland en Duitsland willen meer recycling

Grote supermarktketens in Engeland gaan de komende jaren een tiende van hun hoeveelheid voedselverpakkingen terugdringen. Daarnaast zetten ze meer faciliteiten voor recycling op. Voorloper op dat gebied Duitsland gaat een stapje verder. Daar moeten de recyclingdoelen omhoog.

9 maart 2010 Rob Buurman

De Britse supermarktgiganten Tesco, Sainsbury’s en Marks and Spencers hebben afgelopen week een overeenkomst gesloten om de komende twee jaar de CO2-voetafdruk van hun voedselverpakkingen met 10 procent te verminderen. Ze zetten daarvoor in op meer verkoop van los fruit en groenten, melk in zakken en vlees in vacuüm verpakte plastic zakken. De overeenkomst werd onder druk van een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder het Women’s Institute, door het ministerie van Milieu, Voedselwaren en Landbouwzaken opgesteld. Ook heeft de retailsector middels de overeenkomst beloofd om meer recyclingfaciliteiten op te zetten. Verpakkingsafval op straat
Iedereen rijker
Volgens het ministerie kan de overeenkomst de Britse consument komende drie jaar £800 miljoen opleveren, terwijl de verpakkingsindustrie er £200 miljoen rijker van wordt. En vooral het milieu is er bij gebaat, aldus het ministerie. Uitvoering van de afspraken in de overeenkomst zouden de komende drie jaar drie miljoen ton minder uitstoot van broeikasgassen opleveren. Uit onderzoek van vorig jaar bleek 40% van de voedselverpakkingen in de Engelse supermarkten zeer moeilijk te recyclen. Tot voor kort zorgden ze voor een groot deel van de enorme stortbelasting die gemeenten moesten betalen.
Met de overeenkomst willen de supermarkten ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van voedselverspilling. Op aanraden ook van milieuorganisaties als Keep Britain Tidy zetten de bedrijven in op minder grote porties van vlees en brood, en meer innovatie van producten en verpakkingen. Keep Britain Tidy heeft een manifest uitgebracht This is Our Home met allemaal maatregelen om zwerfafval en overbodige verpakkingen tegen te gaan. De milieuorganisatie pleit onder meer ook voor strengere handhaving op vervuilers. Keep Britain Tidy strijdt al jaren voor een schoner leefklimaat en stimuleert consumenten om minder afval te produceren door minder te consumeren.
Hogere ambities
Ook Duitsland is bezig om meer te maken van zijn recycling. Ondanks dat het land voorop loopt in de gescheiden inzameling van verschillende afvalstromen, waaronder plastic, en op het gebied van statiegeld, wil het Ministerie van Milieu de ambities verhogen. Momenteel ligt het recyclingpercentage op 63 procent. Dat zou in 2020 verhoogd moeten worden naar 65 procent.
Daarvoor heeft het ministerie een eerste ontwerp voor de wet op reorganisatie van recycling en afvalbeheer opgesteld. In het plan vervangt een speciale recyclington vanaf 2015 de nu gebruikte gele zak. Naast plastic afval zouden de Duitse burgers ook metaal, kleine elektrische apparaten en houtafval in de ton moeten deponeren.
De Duitse vereniging van afvalbedrijven, BDE, vindt de ambities niet ver genoeg gaan. Voorzitter Peter Kurth pleit ervoor het recyclingquotum op 85 procent te zetten.
Lees het manifest van Keep Britain Tidy.