Nog steeds geen inzamelcijfers kunststof in zicht

1 maart 2010 Rob Buurman

Nog steeds laten de inzamelcijfers over 2008 van het kunststof verpakkingsafval op zich wachten. Voormalig minister van VROM, Jacqueline Cramer, beloofde ze in februari bekend te maken. De maand is voorbij en wanneer ze nu bekend worden gemaakt blijft vooralsnog onduidelijk.

Naar verluidt komen VROM en Nedvang er niet uit over de percentageberekeningen. Dat meldde het vakblad Afval Online. Voor de berekening van de resultaten moet worden uitgegaan van een hoeveelheid kunststof die op de markt is gebracht en een hoeveelheid die daar vanaf is gehaald voor hergebruik. VROM en Nedvang zijn het niet eens hoeveel kunststof er twee jaar geleden op de markt is gebracht. Beide partijen moeten het eerst eens worden voordat ze naar buiten komen met de cijfers. Wat voor effect dit heeft op de cijfers van 2009, die voormalig minister Cramer beloofde in september naar buiten te brengen, is ook nog niet duidelijk.