Afvalcentrales kunnen aan de slag met nieuwe status

18 februari 2010 Recycling Netwerk

De afvalverbrandingsinstallaties in ons land kunnen een R1-status gaan aanvragen. De wijziging van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 2009-2021 gaat definitief door. Minister Cramer doet niets met de inspraakreacties van het Recycling Netwerk en anderen op het voornemen om versneld de installaties de vergunning toe te kennen. Daarmee kunnen deze ook afval uit andere landen gaan verbranden.

Nog deze maand verschijnt de wijziging in de Staatscourant en precies vier weken later zal de gewijzigde LAP van kracht gaan. Alle afvalverbrandingsinstallaties die bestemd zijn om stedelijk afval te verwerken en voldoen aan de juiste minimale energie-efficiency mogen de status voor nuttige toepassing krijgen (R1). Deze wijziging loopt vooruit op Europese wetgeving.

Naast het Recycling Netwerk stuurden een drietal recyclingorganisaties de minister een inspraakreactie. Geen van de reacties leidde echter tot een inhoudelijke aanpassing of een reden om het versneld toekennen van de status aan de installaties tegen te houden. Wat alle reacties gemeen hadden was dat ze wezen op de negatieve effecten van de overcapaciteit van AVI’s op recycling. Kostbare recyclebare afvalstromen dreigen door die overcapaciteit in de verbrandingsoven te komen. Het ministerie van VROM legde deze input naast zich neer en liet weten dat deze relatie al voldoende is behandeld in Kamervergaderingen en brieven (lees erover in de nota van aanpassing van het LAP2). Ingrijpen in de capaciteit is dus niet aan de orde.

Het Recycling Netwerk pleitte samen met de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) voor het tegenhouden van een R1-status van de AVR Rozenburg. De energie-efficiency van deze centrale zit namelijk net onder de vereiste 0,6. Maar VROM geeft de berekening van deze efficiency de voordeel van de twijfel, ‘omdat het op het grensvlak zit’. Verder vroeg het Recycling Netwerk zich af of we als Nederland niet juist bezwaar moesten maken tegen uitvoer voor verbranden als vorm van verwijdering van afval in plaats van ervoor te zorgen dat buitenlandse overheden dat doen. Zodoende kunnen we een deel van het capaciteitsprobleem van Nederlandse AVI’s oplossen. Volgens VROM is juist de afgelopen jaren bewust gekozen voor het vrijgeven van de markt voor afvalverbranding. ‘Daarin past niet het terugdraaien van het pas begin 2007 van kracht geworden besluit om uitvoer voor verbranden als vorm van verwijderen toe te staan.’