CIJFERS PLASTIC INZAMELING FEBRUARI BEKEND

26 januari 2010 Rob Buurman

De kunststofinzameling is in veel gemeenten echt op gang gekomen. Maar hoe gaat het nu eigenlijk? Officiële cijfers ontbreken. Milieuminister Cramer is nog druk bezig de resultaten van 2008 bij elkaar verzamelen. Pas volgende maand zal ze die bekendmaken. Net als haar onderzoek naar waar nu eigenlijk al dat plastic afval naar toe gaat en wat er mee gebeurt.


Plastiekenheld.jpg
Eind 2009 zou Cramer de inzamelresultaten van twee jaar geleden bekendmaken aan de Kamerleden in de commissie Afval en verpakkingen. Helaas kost het verzamelen en analyseren van de inzamelcijfers van het plastic afval van 2008 veel meer tijd dan aanvankelijk was voorzien, zo gaf ze de Kamer als reden op.
Ook de toezegging om na te gaan waar het plastic afval precies in Duitsland wordt verwerkt en wat er mee gebeurt is verschoven naar volgende maand. Net als een voortgangsrapportage over de gescheiden inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval in Nederland, waarbij wordt ingegaan op de exportvergunningen die hiervoor vorig jaar zijn afgegeven.
Een ander onderzoek van de minister laat ook op zich wachten. In maart 2009 beloofde minister Cramer de Kamer de milieuaspecten en kosten van gescheiden inzameling en hergebruik van drankenkartons te gaan onderzoeken. Om uiteindelijk te kijken of die apart kunnen worden ingezameld. Net als de jaarcijfers heeft ook dit onderzoek vertraging opgelopen en kon daarom eind vorig jaar niet worden afgerond. De resultaten moeten volgens Cramer nu eerst nog besproken worden ‘met stakeholders’. met oog op mogelijke doorwerking van conclusies uit de rapportage. Ze verwacht het eerste kwartaal van dit jaar de conclusies te kunnen afronden.
Aan een ander verzoek van de Kamer heeft ze wel voldaan, middels de brief die ze 11 december stuurde. Daarin geeft ze duidelijkheid over de eisen aan bron- en nascheiding van kunststofverpakkingsafval en op welke manier de twee verschillende inzamelingssystemen en afvalstromen worden gefinancierd.
De minister mag na februari meteen verder aan de slag. In september heeft ze namelijk toegezegd de inzamelresultaten van 2009 bekend te maken aan de Kamer.