STATIEGELD VERDWIJNT NIET IN 2010

16 december 2009 Rob Buurman

‘ De statiegeldregeling voor grote PET-flessen van volgend jaar wellicht worden afgeschaft’, stelde het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel onlangs hoopvol. Het gaat immers toch goed met de inzameling van kunststof afval? Een meer realistisch scenario is volgens het Recycling Netwerk in 2010: geen afschaffing maar juist uitbreiding van het statiegeldsysteem. Interview met Robbert van Duin in de Levensmiddelenkrant (december 2009).


Daar zijn een aantal redenen voor: allereerst is het onwaarschijnlijk dat de doelstelling van 32 procent recycling van alle kunststofverpakkingen wordt gehaald dit jaar (dé voorwaarde voor het afschaffen van het statiegeld). Bovendien is het logistiek ook niet te organiseren volgend jaar. Van Duin wijst erop dat statiegeld juist meer kansen biedt aan de supermarktbranche.
Lees het artikel
De Levensmiddelenkrant