MILIEUDEBAT ROTTERDAM: MEER STATIEGELD EN EEN VERBOD OP PLASTIC ZAKJES

2 december 2009 Rob Buurman

Op de Groene Conferentie 2009 van het Rotterdams Milieucentrum (RMC) op 1 december zette het Recycling Netwerk haar vraagtekens bij de kunststof inzameling in de havenstad. Uitbreiding van statiegeld kwam in het debat als oplossing naar voren om meer schone stromen kunststof afval te krijgen. Het RMC zelf deed een pleidooi voor een verbod op niet afbreekbare plastic zakjes. Die zou best in een gemeentelijke verordening kunnen worden geregeld.


Debat%20Rotterdam%20foto%20Karin%20Oppelland.jpg Robbert van Duin (Recycling Netwerk), Emile van Rinsum (Rotterdams Milieucentrum) en Jeroen Dagevos (Stichting De Noordzee) in debat. Foto: Karin Oppelland.
Voorzitter Robbert van Duin legde de aanwezige Rotterdamse gemeenteraadsleden uitbreiding van statiegeld naar onder meer kleine plastic flesjes als oplossing voor om meer kunststof afval in te zamelen. Nu is in sterk stedelijk gebied de opbrengst minimaal. Met statiegeld kan zo al twee keer zoveel worden ingezameld. In Rotterdam zelf is de gemeente nog helemaal niet bezig met kunststofinzameling. Ondanks de verplichting van gemeente per 1 januari.
De Groene Conferentie werd door het Rotterdams Milieucentrum georganiseerd. Hun pleidooi voor een verbod op wegwerptasjes en plastic zakjes wordt ook gesteund door het Haagse Milieucentrum. Die daarvoor al een voorstel in hun eigen afvalnota.
Stichting De Noordzee deed een oproep aan de gemeenteraadsleden om de havens en kust van Rotterdam schoner te krijgen.
Lees verder over de Groene Conferentie.
www.milieucentrum.rotterdam.nl
www.noordzee.nl
www.rotterdam.nl