VNG: “Producentenverantwoordelijkheid moet beter”

16 november 2009 Rob Buurman

De vervuiler betaalt. Dat is het principe achter de wetgeving rond afval in ons land. In het geval van kunststof verpakkingsafval is de verpakkingsindustrie verantwoordelijk. Al 20 jaar kennen we in ons land deze Producentenverantwoordelijkheid. In de praktijk stelt die echter weinig voor. Het moet beter stelt de VNG.

Er is te veel onduidelijkheid. Waar de verantwoordelijkheid van de producent eindigt en die van de gemeente begint is niet duidelijk. De administratieve lasten voor gemeenten zijn te groot. Bovendien eindigt de producentenverantwoordelijkheid straks als de inzameldoelstellingen worden gehaald. Dan is er dus geen sprake van 100% producentenverantwoordelijkheid, aldus Henk Aalderink, voorzitter van de VNG-commissie Milieu en Mobiliteit, in zijn toespraak op het Gemeentelijk Afvalcongres.
Lees de toespraak van Aalderink