CRAMER NEEMT VERPAKKINGENDOSSIER NOG EENS GOED ONDER DE LOEP

10 oktober 2009 Rob Buurman

Het Algemeen Overleg afval en verpakkingen op 8 oktober in de Tweede Kamer leverde weinig resultaten op. Minister Cramer gaat vooral een aantal zaken nog eens goed tegen het licht houden. Want er is te veel onduidelijkheid in het Verpakkingendossier. Duidelijke cijfers ontbreken, wie is nu precies verantwoordelijk en wat gebeurt er nu het ingezamelde kunststofafval?


De vraag hoe gaat het nu met de gescheiden inzameling van plastic afval is een goed voorbeeld . Die is niet goed te beantwoorden. Halen we dit jaar de doelstelling om 32 procent te recyclen? Pas volgend jaar september heeft de minister daarover de cijfers paraat, kondigde ze aan na de eis van PvdA en GroenLinks voor meer helderheid. Dan pas wordt dus duidelijk wat de invloed van het gescheiden inzamelen van plastic is op de hoeveelheid zwerfafval.
En dus werd tijdens het Algemeen Overleg de discussie rond statiegeld maar weer eens in de ijskast gezet tot volgend jaar.
Recycling bedreigd
In september stuurde de recyclingsector samen met het Recycling Netwerk de minister een brandbrief: door de overcapaciteit dalen de verbrandingstarieven waardoor recycling onder druk komt te staan en milieudoelstellingen niet worden gehaald.
Die dreiging wordt echter niet gezien door minister Cramer. Volgens haar is er sprake van een evenwicht in het aanbod van afval en de avi’s. Eventuele tijdelijke overcapaciteit die er bestaat is alleen te wijten aan de kredietcrisis, benadrukte ze. De quick scans die haar VROM-Inspectie afgelopen zomer deed bewezen dat. Bij zeven van de elf avi’s verdwijnt geen goed recyclebaar afval in de oven, was de conclusie. De vier nog niet onderzochte avi’s krijgen binnenkort nog bezoek van de inspectie.
Verdere maatregelen om de afvalverbranding te verminderen, wuift ze dan ook van de hand. Zoals de verbrandingsbelasting, waar GroenLinks voor pleit, of een moratorium op de bouw van meer avi’s. Wel heeft ze aangekondigd tot 2020 geen nieuwe avi’s te bouwen. Alleen die installaties die nu al een vergunning hebben, mogen worden afgebouwd.
Onderzoeken
Wel gaat ze kijken om de vijf meest efficiënte avi’s de R-status te geven. Met die status hoeft er minder afval naar het buitenland te worden getransporteerd om te worden verbrand. En kan ook buitenlands afval worden geïmporteerd om hier te worden verbrand om energie mee te winnen. Ze gaat onderzoeken of de minimumstandaarden van de verschillende afvalstromen dan moeten worden aangepast om te voorkomen dat goed recyclebaar afval wordt verbrand.
Ook heeft de minister aangekondigd tijdens het overleg onderzoek te gaan doen naar wat er nu precies gebeurt met het opgehaalde ingezamelde plastic afval? Hoeveel daarvan eindigt bijvoorbeeld in Duitsland toch als restafval in de verbrandingsoven? Die vragen zijn nu nog moeilijk te beantwoorden.
Een ander heet hangijzer in het verpakkingendossier is de producentenverantwoordelijkheid. Door het overlaten van de inzameling en recyclingdoelstellingen ontbreekt het nu aan regie, stellen de Kamerleden. De minister zelf is het eens dat die producentenverantwoordelijkheid veel te onduidelijk is. Waar eindigt de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en begint de zorgplicht van de gemeenten? Dus wil ze ook die verantwoordelijkheid laten onderzoeken. Een toeslag op de verpakkingenbelasting voor het opruimen van zwerfafval, zoals de ChristenUnie wil, wuift de minister weg in afwachting van dit onderzoek.
Verder gaat de minister ervan uit dat alle gemeenten meedoen met de inzameling van plastic afval per 1 januari. Ook Amsterdam en Rotterdam. Zo niet, ‘zal ze stappen ondernemen.’
Lees het officiële Kamerverslag
van het Algemeen Overleg van 8 oktober