Kunststofinzameling vraagt om regie

24 september 2007 Recycling Netwerk

De milieubeweging vraagt de Tweede Kamer om niet alleen te besluiten dat er meer kunststof moet worden hergebruikt, maar om ook zeker te stellen dat de kunststofinzameling milieuwinst oplevert. De inzameling van kunststof verpakkingsafval is alleen zinnig wanneer het leidt tot veel hoogwaardige recycling. Dat vraagt om regie om alle mogelijkheden te benutten. Daarom wil de milieubeweging ook wettelijke bescherming van het bestaande statiegeld.

Volgens Recycling Netwerk en Stichting Natuur en Milieu dreigt er afbraak van het bestaande statiegeldsysteem voor kunststof flessen. De kunststofinzameling die ervoor in de plaats zou komen vindt de milieubeweging veel te weinig doordacht. Robbert van Duin van Recycling Netwerk: “De huidige plannen voor kunststofinzameling zijn niet gericht op het bereiken van milieuwinst en er ontbreekt een visie op het einddoel. Er dreigt een fiasco dat de komende jaren niet leidt tot milieuwinst maar tot meer emissies van broeikasgassen.”

Wat betreft de verdere opzet van de kunststofinzameling concluderen Recycling Netwerk en Natuur en Milieu dat het klimaatbeleid niet alleen vraagt om (veel) meer recycling, maar ook om hoogwaardige kunststofrecycling. Daarvoor is het noodzakelijk dat met de inzameling maatwerk wordt geleverd: zoveel mogelijk schone en niet vermengde fracties. Dat kost heel wat meer dan is voorzien in een raamovereenkomst van de minister met bedrijfsleven en gemeenten. Maar zoals de milieubeweging schrijft milieubeweging schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer: “Extra inzameling van kunststofafval is mooi, maar alleen wanneer daarmee ook extra milieuwinst wordt behaald.”

Statiegeldsystemen zijn uit milieu-oogpunt verreweg de beste inzamelsystemen: ze leveren altijd schoon en niet vermengd afval. Maar juist statiegeld heeft sterke tegenstanders. Vanuit de detailhandel wordt gesteld dat het statiegeld op plastic frisdrankflessen over twee jaar waarschijnlijk zal worden afgeschaft. Er zou alleen nog maar het strikt noodzakelijke moeten worden geinvesteerd om het statiegeldsysteem nog even draaiend te houden. Het was de bedoeling statiegeld te behouden tenzij -in 2013- bewezen wordt dat de kunststofinzameling met bakken vergelijkbaar goede resultaten oplevert. De milieubeweging vreest nu sluipende afbraak van het statiegeldsysteem en dringt sterk aan op een wettelijke regeling van het statiegeld tot tenminste 2013.