VERPAKKINGTAKS NIEUW IN REGEERAKKOORD

7 februari 2007 Rob Buurman

Vanmiddag net na twaalven werd het definitieve regeerakkoord tussen CDA, PvdA en CU gepresenteerd. Duurzaamheid is een van zes peilers waarop de onderhandelaars hun ambities hebben gestoeld.


Wat dat zal betekenen voor het verpakkingenbeleid moeten we nog afwachten; vooralsnog is alleen in het financieel kader een ‘verpakkingenbelasting’ opgenomen. Verder over verpakkingen, recycling of statiegeld geen woord… Afwachten dus!
Lees ook het commentaar van Robbert van Duin van Recycling Netwerk
En het eerste commentaar op de drankverpakkingenbelasting in het concept regeerakkoord.