Regeerakkoord: belasting op drankverpakkingen

6 februari 2007 Rob Buurman

In het concept-regeerakkoord staat een bedrag van 150 miljoen euro per jaar ingeboekt als ‘drankverpakkingenbelasting’. Zie verder hierboven onder “commentaar”.