CANADA ZEER SNEL MET STATIEGELD OP FLESSEN

6 februari 2007 Rob Buurman

Deze week werd in Ontario een statiegeldsysteem voor wijnflessen ingevoerd, slechts zes maanden nadat de overheid had besloten tot de uitbreiding van de bestaande ‘bottle bill’ met een statiegeldverplichting voor alle alcoholische dranken.


Voor de meeste wijnflessen geldt sinds afgelopen maandag een verplicht statiegeld van 20 dollarcent, voor de rest van de alcoholische dranken bedraagt het statiegeld 10 dollarcent. Ontario, met 12,5 miljoen inwoners maar weinig kleiner dan Nederland, laat hiermee zien dat een snelle uitbreiding van statiegeldsystemen mogelijk is. Zes maanden blijkt een haalbare termijn, zelfs wanneer het gaat om een uitbreiding met relatief moeilijke drankverpakkingen als glazen flessen voor alcoholhoudende dranken. Het Nederlandse verpakkingenbesluit geeft voor de aanpassing van het statiegeldsysteem een termijn van 12 maanden na publikatie in de staatscourant.