ZWAK AFVALBELEID ONDERMIJNT AANPAK KLIMAATPROBLEEM

17 november 2006 Rob Buurman

Helft opbrengst zon- en windenergie verspild
Dit jaar wordt ruim honderd miljoen kilo verpakkingsmateriaal minder hergebruikt dan wettelijk vereist. Met goedkeuring van staatssecretaris Van Geel nog wel. Bovendien mogen producenten en importeurs van verpakkingen de komende vijf jaar van hem proberen de doelstellingen wel te halen. Met hun huidige plannen gaat dat in ieder geval niet lukken, zo stelt de milieubeweging.


Zij is een procedure gestart om inzameling en hergebruik van verpakkingen af te dwingen. Dat kan dit jaar voor het eerst omdat de verantwoordelijkheid van producenten en importeurs wettelijk is geregeld in het Verpakkingenbesluit. Op 21 en 23 november worden daartoe met de betrokken partijen hoorzittingen gehouden op het ministerie van VROM.
De milieubeweging is verontwaardigd omdat de aanpak van het klimaatprobleem zo fors wordt ondermijnd. Door de productie van nieuw verpakkingsmateriaal en de verbranding van verpakkingsafval ontstaan veel onnodige broeikasgas emissies, zo’n 400 à 500 kton CO2 . Bijna de helft van de opbrengst van alle zon- en windenergie in Nederland wordt zo verspild.
Onvoldoende hergebruik van verpakkingsafval is al jaren een probleem. Zelfs door wettelijke eisen, sinds begin dit jaar, is geen verbetering te constateren. Voor Stichting Natuur en Milieu en Recycling Netwerk, een coalitie van 11 milieuorganisaties, heeft Bureau B&G uit Emst onderzocht hoe groot de gevolgen zijn voor het milieu. De resultaten zijn wetenschappelijk getoetst door de Universiteit van Leiden.
Het onderzoek wijst uit dat het vooral fout gaat bij kunststof verpakkingen: die veroorzaken tachtig procent van de gewraakte emissies. Van de kunststof flessen en flesjes wordt bijvoorbeeld nog niet de helft ingezameld: bijna zeshonderd miljoen stuks minder dan wettelijk verplicht. Dit leidt in totaal tot een onnodige CO2-uitstoot van 70 kton. Invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes is hier de al zo vaak voorgestelde en nog steeds niet doorgevoerde oplossing.
Begin dit jaar is er producentenverantwoordelijkheid ingevoerd. Producenten en importeurs zijn sinds 1 januari wettelijk verplicht te zorgen voor inzameling en hergebruik van de verpakkingen die zij op de markt brengen. Nedvang, een organisatie die zegt op te treden namens een groot aantal bedrijven, heeft de overheid meegedeeld dat de verplichtingen in 2006 niet zullen worden nageleefd. Staatssecretaris Van Geel heeft hen zijn zegen gegeven en de bedrijven die zich bij Nedvang aansluiten voor 2006 een ontheffing verleend.
De verontwaardiging is groot omdat de huidige staatssecretaris op de valreep dit soort beschikkingen afgeeft. Vooral ook omdat het gaat om een instemming voor een periode van vijf jaar en er een groot gebrek aan openbaarheid is. Robbert van Duin van het Recycling Netwerk: ‘De gang van zaken bij dit afvalbeleid is tenenkrommend. We gaan van uitstel naar uitstel en de producenten-verantwoordelijkheid wordt steeds verder uitgekleed. Dat gaat ten koste van de gemeentes, die uiteindelijk zorgen voor inzameling en hergebruik en die steeds meer zullen moeten opruimen. En het gaat ten koste van het milieu, doordat de aanpak van het klimaatprobleem wordt ondermijnd.’
Download het onderzoeksrapport hier.
U kunt hier ook de bezwaarschriften op de ontheffingsbesluiten van VROM downloaden:
Bezwaar BVNL-beschikking
Bezwaar Nedvang-beschikking