Aanscherping Statiegeldwetten in USA en Canada

16 november 2006 Rob Buurman

Schwarzenegger verhoogt statiegeld in California
Volgend jaar wordt in California het statiegeld op drankverpakkingen met 25 procent verhoogd. Gouverneur Schwarzenegger heeft dit najaar een nieuwe wet getekend die ervoor moet zorgen dat de recycling van kunststof flessen, glazen flessen en blikjes toeneemt tot nog aanzienlijk meer dan de huidige 400 drankverpakkingen per persoon per jaar.


Het statiegeld wordt verhoogd omdat andere maatregelen onvoldoende effect hebben gehad. California heeft al twintig jaar wetgeving gericht op meer recycling van drankverpakkingen en reductie van zwerfafval. Iedere supermarkt van enige omvang moet een inzamelcentrum voor lege drankverpakkingen hebben binnen een straal van een halve mijl. Tien jaar geleden werd vastgesteld dat de hoeveelheid flessen en blikjes in het zwerfafval hierdoor met 75% was afgenomen en inmiddels zijn er meer dan 160 miljard drankverpakkingen gerecycled.
Ondanks het lage statiegeld (hooguit 8 dollarcent) werd vorig jaar in California een record hoeveelheid van 12,4 miljard drankverpakkingen apart ingezameld en gerecycled. Dat is ongeveer vier keer zoveel als in Nederland (per inwoner twee keer zoveel). Het gemiddelde recyclingpercentage bedroeg in California 61%. Het gaat dan niet, zoals in Nederland, alleen om bierflesjes en grote frisdrankflessen, maar ook om bijvoorbeeld blikjes en glas. Blikjes worden in California zelfs nog meer ingezameld dan flessen.
De successen in andere staten zoals Vermont, Michigan en New York en in Canada stimuleren California tot een verdergaande aanpak. Koploper in de Verenigde Staten is Michigan, waar al dertig jaar geleden een verplicht statiegeld van 10 dollarcent werd ingevoerd op flessen en blikjes. In 1986 werd hier door het Department of Transportation geconstateerd dat het zwerfafval van drankverpakkingen sindsdien met 80% was afgenomen. Het recyclingpercentage in Michigan zit al jaren boven de 90%.
In Canada is door premier Dalton McGuinty van Ontario aangekondigd dat vanaf februari volgend jaar alle alcoholische dranken moeten zijn verpakt in statiegeldverpakkingen. Ook op sterke drank en wijn geldt dan een statiegeld van 10 tot 40 cent, afhankelijk van de grootte van de fles. De nieuwe wetgeving wordt toegejuicht door de gemeenten in Ontario. De associatie van gemeenten van Ontario schat dat de uitbreiding van het statiegeldsysteem hen jaarlijks 23 miljoen dollar bespaart op de huidige glasinzameling en verdere afvalzorg.