AANPAK ZWERFAFVAL KRIJGT ZWARE ONVOLDOENDE

24 oktober 2006 Rob Buurman

Ook CDA- en VVD-kiezers willen statiegeld op blikjes en flesjes
Een grote meerderheid van de Nederlanders (65%) vindt dat de overheid onvoldoende maatregelen neemt om het zwerfafval terug te dringen. Er zijn nauwelijks mensen die zich nooit storen aan rondslingerende blikjes en flesjes. Driekwart ergert er zich regelmatig of vaak aan. En driekwart van de Nederlanders wil dat er -net als in Duitsland- statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en flesjes. CDA en VVD stemden hier onlangs nog tegen, maar ook hun achterban blijkt zich in grote meerderheid te ergeren en wil statiegeld.


Onderzoek van TNS-NIPO wijst verder uit dat men zich in de kleinere steden net zo ergert als in de grote steden en dat de ergernis in alle regio’s even groot is. De enquête werd uitgevoerd onder een representatieve groep van bijna tweeduizend personen van 18 jaar en ouder in opdracht van Recycling Netwerk, een coalitie van 11 milieu-organisaties.
De milieubeweging onderbouwt hiermee haar commentaar op het ‘impulsprogramma zwerfafval’ dat waarschijnlijk vandaag door staatssecretaris Van Geel naar de Tweede Kamer wordt verstuurd. Recycling Netwerk wijst er op dat uit het onderzoek blijkt dat een zeer grote meerderheid van de Nederlanders (93%) het belangrijk vindt dat de overheid maatregelen neemt om zwerfafval tegen te gaan. Het zwerfafvalbeleid van de staatssecretaris loopt echter al sinds 2001 van uitstel naar uitstel en ook nu zien we geen enkele daadkracht. Het overleg van overheden en bedrijfsleven heeft niet geleid tot overeenstemming.
Gemeenten besteden jaarlijks meer dan 300 miljoen euro aan zwerfafval. De bijdrage die bedrijfsleven en overheid hebben aangeboden bedraagt slechts vijf procent van dat bedrag, grotendeels te besteden aan activiteiten van het bedrijfsleven. Zo’n bijdrage is voor de gemeenten veel te mager. En ‘extra handhaving’ is voor het bedrijfsleven een voorwaarde, maar daarover is nog niets besloten.
‘We hebben lang op dit zwerfafvalrapport moeten wachten, maar het brengt ons geen stap verder in de richting van minder zwerfafval en minder reinigingskosten. Wij hopen daarom dat het parlement dit zwerfafvalplan netjes in de prullenbak gooit.’ aldus woordvoerder Robbert van Duin van het Recycling Netwerk. De milieubeweging blijft ijveren voor statiegeld op blikjes en flesjes, de enige maatregel die in veel landen bewezen heeft te zorgen voor schonere straten tegen lage kosten.
Wanneer CDA en VVD de mening van hun achterban volgen, ontstaat er een grote meerderheid voor zulke maatregelen tegen zwerfafval. Bij de CDA- en VVD-stemmers vindt 93% het belangrijk dat de overheid maatregelen neemt om zwerfafval tegen te gaan. Relatief veel CDA-stemmers vinden dit ‘heel belangrijk’. Opvallend is dat de huidige zwerfafvalaanpak van de overheid ook van een ruime meerderheid van de CDA- en VVD-stemmers een onvoldoende krijgt, slechts zo’n 30% is tevreden. Kiezen voor statiegeld blijkt het logische alternatief. De meeste voorstanders van statiegeld op flesjes en blikjes zijn te vinden bij ChristenUnie, SP en PvdA, waar bijna 80% het Duitse voorbeeld wil volgen. Maar ook CDA-stemmers (72%) en VVD-stemmers (66%) blijken in overgrote meerderheid vóórstander van statiegeld op blikjes en flesjes.
Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden (PDF).
Voor meer informatie:
Robbert van Duin, 06-25057866 of Sophie Koers, 06-41372463