Nederland Schoner blijkt fabeltje

8 november 2005 Rob Buurman

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat volgens negen van de tien reinigingsmanagers in Nederland de hoeveelheid zwerfafval op straat niet afneemt. Meer dan de helft constateert zelfs een toename van gemiddeld 18 % over de afgelopen vier jaar. Bovendien meldt geen enkele reinigingsmanager de door de overheid gewenste sterke afname van blikjes en flesjes in dat zwerfafval. Verreweg de meeste reinigingsmanagers constateren juist een forse toename van de hoeveelheid blikjes en flesjes in zwerfafval.


Het onderzoek van TNS NIPO is uitgevoerd in opdracht van Recycling Netwerk, een samenwerkingsverband van milieuorganisaties. Het richt zich op reinigingsmanagers omdat zij met de meeste kennis van zaken een oordeel kunnen geven over zwerfafval. Bijna honderd reinigingsmanagers van gemeentes, verzelfstandigde overheidsbedrijven en particuliere bedrijven, verspreid over heel Nederland, hebben meegewerkt. Zij zijn verantwoordelijk voor circa 40% van de reiniging van Nederland.
Eerder onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven gaf volgens staatssecretaris Van Geel van Milieu geen betrouwbaar bewijs voor de vereiste afname van het aantal blikjes en flesjes in zwerfafval. Op basis van de vandaag gepresenteerde onderzoeksresultaten ontstaat alsnog duidelijkheid: 65% van de reinigingsmanagers meldt dat het aandeel flesjes en blikjes in het zwerfafval in de afgelopen vier jaar is tóegenomen. Bij 20% is dat gelijk gebleven en bij 2% is het enigszins afgenomen; de rest, 13%, had geen antwoord. De reinigingsmanagers die een toename constateren (driekwart van de antwoorden) schatten dat de afgelopen vier jaar zo’n 25% meer blikjes en flesjes in het zwerfafval is terecht gekomen.
De conclusie, die het Recycling Netwerk nu kan trekken, is simpel: het streven van het bedrijfsleven tussen 2001 en 2005 het aantal flesjes en blikjes in het zwerfafval met tenminste tweederde (67%) te laten áfnemen, is mislukt. Staatssecretaris Van Geel heeft toegezegd statiegeld op flesjes en blikjes te heffen als die afname niet zou lukken.
Van Geel moet zich nu aan zijn afspraak houden en statiegeld uitbreiden naar flesjes en blikjes. Dat het statiegeldsysteem moet worden uitgebreid met kleine drankverpakkingen zoals blikjes en kleine plastic flesjes is ook de mening van bijna alle reinigingsmanagers. Zij menen dat het bestaande statiegeld op lege drankflessen zorgt voor minder afval op straat en dat dit statiegeldsysteem zou moeten worden uitgebreid met de kleine drankverpakkingen. Wat Recycling Netwerk betreft kan het bedrijfsleven zich vanaf nu gaan voorbereiden op de invoering van dit statiegeld.
Op 15 december voert Van Geel overleg met de Vaste Kamercommissie voor Milieu over het verpakkingenbeleid. Daar moeten beslissingen worden genomen over de aanpak van zwerfafval. Nederland zal echt schoner worden bij een eerlijke keuze voor statiegeld.
Voor meer informatie:
Robbert van Duin, 0578-662233 of Franscé Verdeuzeldonk, 06-54624779
Het onderzoek van TNS NIPO .pdf