Milieuramp textiel vraagt scherper beleid dan wat politiek nu voorstelt