In Nederland zijn nu in totaal al 260 gemeenten aangesloten bij de Statiegeldalliantie, bijna honderd meer dan de laatste update.

Sinds de regering begin maart besloot om de industrie twee jaar uitstel te geven, hebben zich nog tientallen nieuwe gemeenten en organisaties aangemeld bij de Statiegeldalliantie. De teller van het totaal Vlaamse en Nederlandse partners staat nu op 646. Dagelijks zijn er nog nieuwe toetredingen. De vraag van de Statiegeldalliantie blijft dat de regering dit jaar nog definitief besluit om statiegeld uit te breiden naar alle plastic drankflessen en blikjes.

Bij de nieuwkomers behoren Rotterdam (639.587 inwoners, Zuid-Holland), Nijmegen (173.627, Gelderland), Zoetermeer (124.750, Zuid-Holland) en Leeuwarden (122.485, Friesland). Samen vertegenwoordigen alle aangesloten gemeenten inmiddels 13,5 miljoen inwoners.

Inmiddels zijn ook 18 van de in totaal 22 Nederlandse waterschappen aangesloten. En met de aansluiting van de provincies Zuid-Holland, Groningen en Overijssel versterken ondertussen al 4 van de twaalf Nederlandse provincies de vraag naar statiegeld. Ook weer 6 afvalinzamelbedrijven sloten zich aan.

Verder vervoegden 35 extra Nederlandse verenigingen, stichtingen en bedrijven de Statiegeldalliantie. Daarbij de Vereniging van Nederlandse en Belgische Kustgemeenten (KIMO), het Wereld Natuur Fonds, de Keizersgrachtkerk uit Amsterdam, Rotaryclub Zwijndrecht Waal en Devel, het Nederlandse waterbedrijf Vitens en de politieke jongerenorganisaties DWARS en de Jonge Democraten.

In zowel Nederland als Vlaanderen blijven de partners van de Statiegeldalliantie hun oproep aan beide regeringen herhalen om in 2018 te besluiten tot de invoering van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.

De volledige lijst van partners van de Statiegeldalliantie vindt u op de website van de Statiegeldalliantie.

 

 

 

Dit delen:

Deze opinie werd gepubliceerd op Knack.

De uitbreiding van het systeem, dat nu al bestaat voor bierflesjes naar alle plastic en blikken drankverpakkingen brengt veranderingen met zich mee. Dat de kleinhandelaar wat terughoudend reageert, is menselijk.

Maar een systeem van statiegeld is niet per definitie goed of slecht voor de lokale handelaar. Alles hangt af van hoe het georganiseerd is en welke rol de kleine handelaar daar in krijgt.

 

Inspiratie in het Noorden

Net op dat punt is milieuminister Joke Schauvliege heel vooruitziend geweest. Ze nam het Noorse statiegeldsysteem als model voor haar Afvalplan. Dat voorziet in een financiële compensatie voor het aantal ingenomen lege drankverpakkingen.

Hoe werkt het Noorse systeem? De Noorse producenten betalen 0,52 cent per blikje en 1,56 cent per flesje dat ze op de markt brengen aan een centrale systeembeheerder, Infinitum (waar Coca-Cola overigens in de raad van bestuur zit). Daarnaast is er de opbrengst van de verkoop van hoge-kwaliteit PET en blik. Tenslotte zijn er inkomsten van de plastic flesjes en blikjes die niet worden ingeleverd en waarvan het statiegeld meehelpt het systeem te financieren.

Vanuit die grote pot geld worden de supermarkten en de winkeliers vergoed met een zogenaamde ‘handling fee’. Omdat het gaat over honderdduizenden flesjes en blikjes per machine, lopen de inkomsten jaarlijks in de duizenden euro’s.

Volgens Infinitum, de centrale systeembeheerder in Noorwegen, verdienen de supermarkten hiermee hun investeringen binnen ongeveer 3 jaar terug. De geschatte levensduur van een statiegeldmachine is echter 7 tot 10 jaar, wat betekent dat de statiegeldmachines na 3 jaar echte geldmachines worden.

 

Lessen voor Vlaanderen

Vanuit milieuperspectief bekeken zijn de lokale kleinhandelaars beter dan megalomane shoppingcentra die mensen dwingen kilometers te rijden om hun boodschappen te doen. Het zou dan ook eerlijk zijn dat de financiële compensatie voor de kleinhandel in Vlaanderen voldoende hoog is om het systeem voor hen kostendekkend te maken.

Trouwens, een lokale handelaar die per dag een handvol klanten heeft die enkele blikjes en flesjes terugbrengen, hoeft helemaal geen statiegeldmachine aan te schaffen. In Duitsland zie je bijvoorbeeld dat die flesjes en blikjes zonder enig probleem handmatig worden ingenomen.

De uitwerking van het statiegeldsysteem in Vlaanderen zou voor winkels met een kleine oppervlakte ook de vrijwilligheid kunnen voorzien. Dan worden de kleine winkels niet gedwongen om mee te doen, maar mogen ze wel als ze de concurrentie van supermarkten zouden vrezen.

 

Impulsaankopen

Sowieso zijn er nog potentiële voordelen aan statiegeld voor de lokale handelaar. Iemand die zijn blikje leeg drinkt op het moment dat hij een winkel passeert, zal snel even binnenstappen.. In het vakjargon wordt dan gezegd dat de traffic wordt vergroot.

Wie weet doet deze toevallige passant wel een impulsaankoop. En met een goede service zit er misschien een trouwe klant in. Winkels investeren soms duizenden euro’s in etalages of promo-acties, enkel om klanten over de drempel te krijgen. Statiegeld doet net dat. Veel van de klanten die lege drankverpakkingen inleveren, kopen iets “nu ze toch in de winkel zijn”.

De winkelier kan via een statiegeldsysteem de band met zijn klanten aanhalen. Hij kan zo het verschil maken met de online leveranciers. De klant kan zijn flesjes niet meegeven aan de loopjongen van PostNL, DHL of UPS die voor zijn deur staat. Maar hij kan er wel mee terecht bij zijn lokale retailer. Dit is een uniek voordeel voor de lokale handelaar in de bikkelharde concurrentiestrijd met de online verkoop. De lokale sociale band en het contact dat ontstaat via statiegeld kan goud waard zijn.

 

De middenstand van Duitsland en Schotland

Het is interessant te weten dat retailers in statiegeldlanden veel positiever denken over het systeem. LIDL in Duitsland bijvoorbeeld heeft de loop zelf volledig gesloten en is daar ook trots op. Ze hebben zelf de faciliteiten om de flessen te produceren, te vullen en te recyclen. Zo slagen ze er ook in om hun flessen voor minstens 50% uit recyclaat te maken. Dat kan helaas niet met het minder schone plastic uit de blauwe zak. Dat statiegeld voor de kleinhandel positief kan zijn, was ook de conclusie van een Schotse retailfederatie die ook aangaf dat ze het belangrijk vinden om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Het is tijd dat de supermarkten en drankenproducenten andere keuzes gaan maken. We weten dat er binnen de sectoren ook positieve geluiden zijn over statiegeld. Het systeem is na 3 jaar winstgevend, versterkt de klantenbinding en vergroot het milieuvriendelijk imago. Laat de koplopers in de circulaire economie dus maar opstaan.

 

Dit delen:

De beslissing van de regering Rutte om de uitbreiding van statiegeld uit te stellen is een slechte zaak voor het milieu. Het uitstel negeert bovendien de roep van meer dan 200 gemeenten om statiegeld dit jaar uit te breiden. De methodes van de industrie om zwerfafval te verminderen leiden niet tot resultaat. Het leidt er enkel toe dat statiegeld wordt geblokkeerd. Dat zeggen de milieuorganisaties Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee in reactie op de brief van de staatssecretaris van I & W aan de Tweede Kamer over zwerfafval en statiegeld.

Directeur Rob Buurman reageert op staatssecretaris Stientje Van Veldhoven.

 

“Drie jaar uitstel betekent miljoenen extra flesjes en doppen in het milieu die bijdragen aan de wereldwijde plastic soup voordat statiegeld – misschien – wordt uitgebreid. De beslissing van de regering stelt ons teleur”, zeggen de milieuorganisaties Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee zaterdagochtend in een gezamenlijke mededeling.

 

Een overgrote meerderheid van 80 procent van de Nederlanders vraagt de uitbreiding van statiegeld tot alle flessen en blikjes. Van de CDA-kiezers steunt 83% de uitbreiding ervan en bij de VVD-kiezers is dat 79%. Bij D66, de partij van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, vraagt 85% van de kiezers om statiegeld uit te breiden naar plastic flesjes en blikjes. Dat bleek vrijdag uit een onderzoek van GfK.

 

De communicatiecampagnes van de verpakkingssector lopen al decennia, maar hebben onze straten en stranden niet schoon gekregen. In 2002 verijdelde het bedrijfsleven de uitbreiding van statiegeld door te beloven de flesjes én blikjes in het zwerfafval met 80% te verminderen in 3 jaar tijd. De doelstelling werd nooit gehaald, maar statiegeld werd niet ingevoerd. Nu, zestien jaar later, dreigt de geschiedenis zich te herhalen: uitstel en daarmee afstel.

 

Bekijk hier de reportage van Radar over het lobbywerk van de supermarkten

 

We weten dat de weg van het statiegeld wel werkt. Bewijzen zijn er in Scandinavië en Duitsland. Ook meer dan 200 gemeenten komen zelf tot die conclusie en hebben zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. De federaties van de boeren en van de vissers zijn voor. En ook 80 procent van de bevolking ziet dit zitten. “Het valt niet uit te leggen aan de bevolking dat een eenvoudige milieumaatregel die de steun heeft van 80 procent van de Nederlanders en meer dan 200 gemeenten, wordt uitgesteld”, zeggen de milieuorganisaties.

 

Belangen landbouw, visserij en gemeenten

 

De brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zwijgt bovendien in alle talen over de blikjes. Halve maatregelen hebben grote risico’s. Er komt dus geen oplossing voor de blikjes in de natuur, en ook geen oplossing voor de veehouders waarvan koeien vlijmscherpe stukjes blik in hun maag krijgen. Die discussie over de uitbreiding van statiegeld naar blikjes gaat echter niet weg. Vorige week linkte LTO Nederland zich aan de Statiegeldalliantie. Ook VisNed pleitte vorige week voor uitbreiding van statiegeld in het belang van een schone zee.

 

Duizenden koeien dood door zwerfafval. De volledige reportage van EenVandaag.

De gemeenten blijven ondertussen ‘dweilen met de kraan open’. De strijd tegen zwerfafval kost hen zo’n 250 miljoen euro aan belastinggeld per jaar. Statiegeld op alle flesjes en blikjes zou de aanwezigheid ervan in de natuur met 70 tot 90 procent van het volume reduceren.  Meer dan 200 Nederlandse gemeenten werden partner van de Statiegeldalliantie, met de vraag om statiegeld dit jaar nog uit te breiden.

 

Tweede Kamer

 

Het kabinet Rutte III beloofde het groenste kabinet ooit te worden, maar lijkt dit op het vlak van circulaire economie en statiegeld niet te zullen waarmaken.

 

De milieuorganisaties hopen dat de Tweede Kamer op 15 maart werk maakt van de onmiddellijke uitbreiding van statiegeld tot alle flessen en blikjes. “Het is heel belangrijk dat we en de regering verdere stappen zetten op de weg die wél werkt, de weg van statiegeld. Daarom moet Den Haag, regering en Tweede Kamer, heel snel concrete stappen zetten op de weg naar uitbreiding van statiegeld tot alle flesjes en blikjes”, besluiten Recycling Netwerk, Greenpeace Nederland, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee.

 

Recycling Netwerk – Rob Buurman, directeur +31 6 16401040. Tom Zoete, communicatie +31 616 10 10 50

Greenpeace Nederland – contactpersoon Meike Rijksen, campagneleider: +31639201986

Plastic Soup Foundation – contactpersoon Jeroen Dagevos, +31 6 46 83 78 86

Stichting De Noordzee – contactpersoon Marijke Boonstra, projectleider Schone Zee: +31 6 34401874

Dit delen:

83 procent van de kiezers die bij de landelijke Tweede Kamer verkiezing voor het CDA stemden is op dit moment voorstander van de uitbreiding van statiegeld. Onder de D66-kiezers en ChristenUnie-kiezers gaat het in beide gevallen om 85%. Zelfs van de kiezers van de VVD, die zich nog niet voor statiegeld uitsprak, wil 79 procent uitbreiding van statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes.

 

Dat blijkt uit de antwoorden van bijna 25.000 respondenten in een GfK-onderzoek. Het stemgedrag werd meteen na de Tweede-Kamerverkiezing in 2017 vastgelegd. De vragen met betrekking tot de uitbreiding van het statiegeld werden uitgevraagd in de periode van 8 februari tot 21 februari 2018.

Deze cijfers van GfK liggen in lijn met de cijfers die EenVandaag publiceerde op basis van een onderzoek onder het Opiniepanel.

De uitbreiding van statiegeld tot alle flesjes en blikjes staat op de agenda van het Algemeen Overleg circulaire economie in de Tweede Kamer, dat doorgaat op 15 maart.

 

“Opmerkelijk is dat er ook bij de regeringspartijen die zich nog niet uitspraken of standpunten tegen statiegeld innamen, er een hele ruime meerderheid van hun kiezers voorstander is van statiegeld”, analyseert directeur Rob Buurman van milieuorganisatie Recycling Netwerk.

 

Ook bij het electoraat van de oppositiepartijen is telkens een meerderheid voorstander van de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes: bij de kiezers van GroenLinks 90%, bij SP 84%, bij PvdA 88% en bij PVV 76%.

 

“Het is dus overduidelijk dat de meerderheid van Nederlanders die statiegeld willen, over alle partijgrenzen heen bestaat. Werkelijk bij alle partijen die landelijk opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen, is een grote meerderheid van hun kiezers voorstander van statiegeld”, stelt Rob Buurman vast.

 

Zwerfvuil factor voor stemkeuze gemeenteraadsverkiezingen

 

Bovendien speelt het zwerfafval in de gemeenten voor een grote groep (38 procent) van de kiezers een belangrijke rol in hun stemkeuze voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Kiezers die voor de vier partijen in het kabinet Rutte III stemden vinden de aanpak van zwerfvuil een belangrijke factor in hun stemkeuze voor de lokale verkiezingen: bij VVD gaat het om 32%, bij het CDA 36%, bij D66 37% en bij ChristenUnie 33%.

 

Algemeen Overleg Tweede Kamer op 15 maart

 

Het gemiddelde percentage van 81% voorstanders voor statiegelduitbreiding over alle partijen heen ligt ook in lijn met eerdere enquêtes over statiegeld.

 

Statiegeld doet het volume van flesjes en blikjes in de natuur met 70 tot 90 procent dalen. Dat is nodig omdat de strijd tegen zwerfafval de gemeenten miljoenen kost, het is nodig voor properder wijken, gezonde koeien en een plasticvrije Noordzee.

 

“Ook de mensen die voor partijen van het kabinet Rutte stemden, vinden de strijd tegen zwerfvuil belangrijk en vragen in meerderheid de uitbreiding van statiegeld. Wij zien dus geen enkele reden dat de regering en Tweede Kamer nog verder zou wachten met de uitbreiding van statiegeld tot alle flesjes en blikjes te stemmen. Het kabinet-Rutte beloofde de meest groene regering ooit te worden. De verwachtingen naar het Algemeen Overleg op 15 maart zijn zeer hoog”, besluit directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk.

 

De uitkomsten van het onderzoek zijn gewogen en representatief naar geslacht, leeftijd, opleiding, regio en huishoudgrootte.

 

Rob Buurman, directeur Recycling Netwerk

 

Perscontact: Tom Zoete, communicatie Recycling Netwerk

tom.zoete@recyclingnetwerk.org +31 6 16101050

 

Dit delen:

 

Op nauwelijks een maand verdubbelde het aantal aangesloten Vlaamse gemeenten: van 36 begin februari tot 88 gemeenten eind februari. De steden en gemeenten tellen samen 2,15 miljoen inwoners. Bij de nieuwkomers onder meer Maasmechelen, Dilbeek, Turnhout, Beveren, Sint-Niklaas, Mechelen en Brugge.

De Statiegeldalliantie verenigt organisaties, bedrijven, steden en gemeenten achter één duidelijke vraag gericht aan de regering: “Voer in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in.” De alliantie toont het brede draagvlak voor die maatregel.

Er kwamen in februari ook 15 nieuwe Vlaamse bedrijven en organisaties bij. De teller van het totaal aantal partners in Nederland en Vlaanderen is de kaap van een indrukwekkende 400 partners overschreden.

Eerder sloten ook energiecoöperatieve Ecopower, het Boomtown festival en de Provincie Limburg zich aan bij de eis. De grootste consumentenorganisatie Test-Aankoop en de grootste vrouwenbeweging KVLV waren bij de oprichters van de Statiegeldalliantie.

Op de politieke agenda

Zwerfafval leidt duidelijk tot grote ergernis bij mensen, organisaties en gemeenten. Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van het volume zwerfafval. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol belastinggeld. Elk jaar 155 miljoen euro in Vlaanderen, volgens het recentste onderzoek van OVAM. De strijd tegen het zwerfvuil duikt steeds meer op in de debatten over de gemeenteraadsverkiezingen dit najaar.

Dat zowel gemeenten, bedrijven, milieuorganisaties als middenveldorganisaties dezelfde vraag steunen, geeft aan dat het draagvlak voor statiegeld heel breed is. De snelle groei toont dat er een momentum is.

De Statiegeldalliantie verwacht dan ook van de Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD dat ze binnenkort voor de invoering van statiegeld beslist.

In Nederland steeg het aantal gemeenten aangesloten bij de Statiegeldalliantie tot bijna 200.

Ook de Nederlandse supermarktketen Ekoplaza sloot aan. De grootste boerenorganisatie van Nederland, Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) linkte zich vorige week aan de Statiegeldalliantie. LTO Nederland vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers in Nederland.

Perscontact

Tom Zoete

Communicatie

+32 497 04 27 96

tom.zoete@recyclingnetwerk.org

Lijst met nieuwe aansluitingen in de maand februari

NB: Deze lijst werd afgerond op 28 februari. Dagelijks zijn er nieuwe aanmeldingen, die we nauwkeurig verifiëren. Er zijn dus nog nieuwe aanmeldingen in behandeling (bijvoorbeeld de kustgemeenten die al de toetreding beslisten, maar zich nog niet formeel aangemeld hebben).

Lokale overheden

Gemeenten en steden (52 nieuwe in februari)

Provincie

Inwoners

Gemeente Vorselaar Antwerpen

7.778

Gemeente Rijkevorsel Antwerpen

11.915

Gemeente Boechout Antwerpen

12.908

Gemeente Oud-Turnhout Antwerpen

13.447

Gemeente Boom Antwerpen

17.955

Gemeente Putte Antwerpen

18.000

Gemeente Ranst Antwerpen

18.981

Gemeente Zwijndrecht Antwerpen

18.991

Gemeente Kontich Antwerpen

20.952

Gemeente Westerlo Antwerpen

24.688

Stad Mortsel Antwerpen

25.588

Gemeente Mol Antwerpen

36.506

Stad Turnhout Antwerpen

43.467

Stad Mechelen Antwerpen

85.665

Gemeente Zutendaal Limburg

7.270

Gemeente Borgloon Limburg

10.668

Gemeente Lummen Limburg

14.776

Gemeente Tessenderlo Limburg

18.507

Gemeente Heusden-Zolder Limburg

33.135

Stad Lommel Limburg

33.996

Gemeente Maasmechelen Limburg

37.655

Gemeente Lierde Oost-Vlaanderen

6.563

Gemeente Zomergem Oost-Vlaanderen

8.426

Gemeente Melle Oost-Vlaanderen

11.321

Gemeente Laarne Oost-Vlaanderen

12.520

Gemeente Brakel Oost-Vlaanderen

14.797

Gemeente Herzele Oost-Vlaanderen

17.766

Gemeente Lebbeke Oost-Vlaanderen

19.066

Gemeente Temse Oost-Vlaanderen

29.515

Stad Deinze Oost-Vlaanderen

31.055

Gemeente Beveren Oost-Vlaanderen

48.162

Stad Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen

76.028

Gemeente Pepingen Vlaams-Brabant

4.409

Gemeente Kapelle-op-den-Bos Vlaams-Brabant

9.382

Gemeente Machelen Vlaams-Brabant

15.398

Gemeente Ternat Vlaams-Brabant

15.428

Gemeente Merchtem Vlaams-Brabant

16.302

Stad Aarschot Vlaams-Brabant

29.654

Gemeente Tienen Vlaams-Brabant

34.185

Stad Halle Vlaams-Brabant

39.074

Gemeente Dilbeek Vlaams-Brabant

42.024

Gemeente Pittem West-Vlaanderen

6.702

Gemeente Langemark-Poelkapelle West-Vlaanderen

7.948

Gemeente De Panne West-Vlaanderen

10.915

Gemeente Staden West-Vlaanderen

11.314

Stad Nieuwpoort West-Vlaanderen

11.351

Gemeente Zonnebeke West-Vlaanderen

12.352

Stad Diksmuide West-Vlaanderen

16.650

Gemeente Bredene West-Vlaanderen

17.585

Stad Harelbeke West-Vlaanderen

27.500

Stad Ieper West-Vlaanderen

34.950

Stad Brugge West-Vlaanderen

118.225

Organisaties en bedrijven

Aardman is lokaal handwerk, interieur design met humor, upcylced stuff met een hoek af.
Gezondverstandig.be een nieuwssite die zich richt tot iedereen die zijn ecologische voetafdruk op een leuke manier wil beperken.
Sisters At Work zijn twee zussen die als ECO partyplanners zo weinig mogelijk afval proberen te genereren bij ieder project dat ze realiseren.
Woordbrigade een redactiebureau dat (duurzame) bedrijven helpt om hun imago als expert op te bouwen en te behouden.
Aardewerk beweging voor fundamentele sociaal-ecologische verandering
Algemeen Boerensyndicaat met ca. 4.000 leden, voor iedere land- en tuinbouwer die begaan is met de toekomst zijn familiebedrijf.
Brugs Alternatief Forum Een lokaal platform voor sociaal en ecologisch geëngageerde Bruggelingen.
BVBA Demeij – Rotsaert
De Koer een plek in volle ontwikkeling; een beweeglijk speelveld voor vele projecten en initiatieven: ciné rio, residentiewerking, collectief bouwproces, concerten, om zeep, keuken én een wispelturig café.
Masereelfonds een kritisch, progressief en onafhankelijk cultuurfonds.
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw regionale natuur- en milieuvereniging.
Transitie Limburg vzw gezellige, lokale burgerinitiatieven voor meer veerkracht
Vreucht van eigen bodem organiseert markten met lokale producten en diensten: de korte keten vermijdt transporten en verpakkingen.
Zennegroen vzw
Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media ijvert voor een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving.

Dit delen:

Bijna 200 Nederlandse gemeenten vragen via de Statiegeldalliantie aan het kabinet Rutte en de Tweede Kamer om statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Ze hebben hoge verwachtingen van het Algemeen Overleg over statiegeld in de Tweede Kamer, dat doorgaat op 15 maart.

De gemeenten sluiten in steeds grotere getale aan bij de Statiegeldalliantie. Die zag het aantal aangesloten gemeenten meer dan verdubbelen op één maand tijd, tot bijna 200. Begin februari waren 72 Nederlandse gemeenten partner van de Statiegeldalliantie. Dagelijks komen er meerdere aanmeldingen bij.

Volgens Math Oehlen, ambtenaar afvalbeleid in de gemeente Weert, hebben de tweehonderd Nederlandse gemeenten opgeteld meer dan elf miljoen inwoners. Weert was afgelopen november de eerste gemeente die zich aansloot bij de Statiegeldalliantie.

Vorige week sloot Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) aan bij de Statiegeldalliantie. LTO vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.

Ekoplaza, Nederlandse biologische supermarktketen met 75 vestigingen in Nederland vervoegde eerder al de alliantie. Ook tientallen milieuorganisaties zijn partner. Acht Waterschappen en provincie Noord-Brabant vervoegden de alliantie.

In totaal zijn er inmiddels meer dan 400 lokale overheden, bedrijven en organisaties aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Deze ongeziene beweging, heel divers en over de Nederlands-Belgische landsgrens heen, toont dat zwerfafval heel veel bedrijven, organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies dwars zit.

Ze oordelen dat het permanente opruimen ‘dweilen met de kraan open’ is, en dat er via statiegeld eindelijk een structurele oplossing moet komen. De vraag van al die partners aan de regering is dezelfde: “Voer in 2018 statiegeld op alle plastic flesjes en blikjes in.” De alliantie toont zo het brede draagvlak steeds groter wordt.

De druk op het kabinet-Rutte en de Tweede-Kamerleden om te beslissen om statiegeld uit te breiden wordt zo steeds groter. Op 15 maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over statiegeld. De Statiegeldalliantie en haar partners vragen dat de Tweede Kamerleden voor de uitbreiding van statiegeld naar blikjes en kleine plastic flesjes stemmen.

De lijst van nieuwe Nederlandse gemeenten die de alliantie in februari vervoegden vindt u hier: https://statiegeldalliantie.org/2018/03/bijna-200-gemeenten-vragen-den-haag-nu-statiegeld-uit-te-breiden/

Dit delen: