Die sterke aangroei brengt het totaal op 47 organisaties, bedrijven en lokale overheden die de Nederlandse en de Vlaamse regering oproepen om in 2018 statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.

De druk uit de samenleving om binnenkort te beslissen wordt steeds groter. Dagelijks sluiten er nieuwe partners aan. Van Meerlanden, het eerste Nederlandse afvalinzamelbedrijf, tot verschillende milieuorganisaties, en van reeds 11 Nederlandse gemeenten tot en met de hoofdstad van Nederland.

Allen richten zij de nadrukkelijke vraag aan het kabinet van premier Mark Rutte (VVD), en in Vlaanderen aan de regering van minister-president Geert Bourgeois (N-VA), om in 2018 statiegeld in te voeren op alle flesjes en blikjes.

Dit zijn de nieuwe partners van de Statiegeldalliantie die zich tussen 28 november en vandaag aangesloten hebben:

 

 

Politieke actualiteit

Het statiegelddebat staat hoog op de politieke agenda in Vlaanderen en Nederland.

Breed maatschappelijk draagvlak

Dat het draagvlak om zwerfafval met statiegeld aan te pakken steeds groter wordt blijkt overigens ook uit de peiling van Hart van Nederland en de peiling van NHpeilt.

Uit de verscheidenheid van de partners van de Statiegeldalliantie blijkt dat het duidelijk niet alleen milieuorganisaties zijn die graag statiegeld op alle PET-flessen en blikjes ingevoerd zien.

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen.

Over de brede linie zijn er dan ook veel voorstanders die nog niet zichtbaar waren, maar wel relevant om gewicht te geven richting politiek. Dit brede maatschappelijke draagvlak wordt via de Statiegeldalliantie zichtbaar gemaakt.

Warme oproep

Bij deze doet de Statiegeldalliantie een warme oproep aan overige geïnteresseerde organisaties, bedrijven, lokale overheden of instellingen in Vlaanderen en Nederland op om ook aan te sluiten. Dit kan gemakkelijk via het aansluitingsformulier op de website statiegeldalliantie.org.

Alle alliantiepartners en hun motivatie om voor statiegeld te pleiten zijn terug te vinden op https://statiegeldalliantie.org/2017/11/de-partners-van-de-statiegeldalliantie/.

Ter herinnering, de Statiegeldalliantie startte op 27 november met de volgende 21 partners

Nederlandse alliantiepartners:

Vlaamse alliantiepartners:

Recycling Netwerk Benelux, een milieuorganisatie die zich in Nederland en België inzet voor een beter milieu door goede zorg voor afval en grondstoffen, nam het initiatief tot oprichting van de alliantie en is zelf uiteraard ook alliantiepartner.

Meer info:

 

 

 

Dit delen:

Aldi heeft donderdagochtend verklaard ‘niet afwijzend’ te staan ten opzichte van statiegeld in het radioprogramma De Ochtendspits op BNR Nieuwsradio. Ook in haar ALDI Persstatement circulaire economie en zwerfafval roemt Aldi de effectiviteit van het huidige statiegeldsysteem voor grote flessen: “Hierdoor wordt de CO2-uitstoot beperkt en realiseert Aldi aanzienlijke besparingen op kosten van opslag en vervoer”, aldus de Duitse supermarktketen.

“Hiermee geeft de hele grote speler Aldi een totaal ander statement dan het Centraal Bureau voor Levensmiddelen (CBL). Aldi gaat met een krachtig signaal in tegen de negativiteit van hun eigen federatie. Het is duidelijk dat het CBL de supermarkten niet goed geconsulteerd heeft”, zegt Rob Buurman.

Ook BNR Nieuwsradio stelt vast dat Aldi een “muitend lid” van het CBL is. Gezien het decennialange verzet van de supermarktenlobby tegen statiegeld is dit inderdaad een belangrijke doorbraak. “Net voor het statiegelddebat in de Tweede Kamer is dit breaking news”, reageerde Rob Buurman van Recycling Netwerk meteen in de uitzending.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de branchevereniging van supermarkten, claimde in haar schriftelijke inbreng voor het Rondetafelgesprek dat er ‘veel hogere kosten gemoeid zijn’ dan CE Delft in opdracht van de regering berekende. Het CBL stelde de zaken echter niet eerlijk voor, want CE Delft had in de berekeningen wel degelijk oog voor de nodige verbouwingskosten bij supermarkten, iets dat het CBL ontkende.

In de Tweede Kamer gaat vandaag om 13 uur het Rondetafelgesprek over Kunststofketen en Zwerfafval van start. “De Tweede Kamerleden weten nu dus dat alvast 1 supermarktketen de onterechte kritiek van het CBL over statiegeld niet langer deelt. Zelfs vermaard tegenstander Coca-Cola zegt “niet vóór of tegen statiegeld” te zijn. Onder publieke druk is er dus een kanteling gaande binnen het bedrijfsleven”, stelt Rob Buurman vast.

Gisteren nog bleek uit de peiling van NHpeilt dat meer dan 90procent van de Nederlanders om statiegeld vraagt. In de peiling van RTL Nieuws maandag bleek 77 procent voorstander.

Rob Buurman : “Statiegeld is het meest doeltreffende middel tegen zwerfafval. De meerderheid van de bevolking vraagt het. En één van de grootste supermarktketens plus de grootste frisdrankenfabrikant staken het verzet. Wat moet een parlementslid nog meer hebben om dit te steunen?”.

Milieuorganisatie Recycling Netwerk feliciteert Aldi alvast met de eerste stap. In de zomer van dit jaar kwam Aldi al positief in het nieuws door vrijwillig te stoppen met het verkopen van plastic tasjes in haar winkels. “Ik denk dat Aldi gezien heeft dat hun beslissing om de plastic zakjes uit de supermarkten te halen heel goede publiciteit heeft opgeleverd”, zegt Buurman.

Dat Aldi, de Duitse keten van supermarkten, met 507 winkels in Nederland, en een klantenkring van 4,2 miljoen huishoudens zich losmaakt van de lobby van het CBL is ook precies waar we op hoopten met de actie #Backtosender, legt Buurman uit. De actie waarbij mensen flesjes en blikjes terug sturen naar de fabrikanten is een gigantisch succes: al 4.500 producten werden ‘back to sender’ gestuurd via Twitter na twee weken. “Wij zijn alle mensen die meedoen met #backtosender heel dankbaar. Hun concrete acties brengen alvast 1 supermarktketen in beweging”, besluit Rob Buurman.

Dit delen:

Van de grootste vrouwenorganisatie in Vlaanderen tot de surfers in Nederland, van duurzame Nederlandse bedrijven tot de consumentenbond van België, van een grote afvalintercommunale tot 10 milieuorganisaties uit Nederland en Vlaanderen. Allemaal vragen ze één eenvoudig, bescheiden ding: statiegeld op blikjes en plastic flesjes.

Breed maatschappelijk draagvlak

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes terug in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen.

Het zijn dan ook niet alleen milieuorganisaties die graag statiegeld op alle PET-flessen en blikjes ingevoerd zien. Over de brede linie zijn er veel voorstanders die nu nog niet zichtbaar zijn maar wel relevant om gewicht te geven richting politiek. Dit brede maatschappelijke draagvlak wordt via de Statiegeldalliantie zichtbaar gemaakt.

Statiegeld-discussie

In zowel Nederland als Vlaanderen woedt momenteel de statiegeld-discussie.

Door hun krachten te bundelen in de Statiegeldalliantie, roepen de diverse alliantiepartners beide regeringen op om in 2018 statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.

Alliantiepartners

Hieronder een overzicht van de 21 milieuorganisaties, middenveldorganisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, gemeenten en afvalintercommunale die ten tijde van de lancering aangesloten zijn bij de Statiegeldalliantie. Alle alliantiepartners en hun motivatie om voor statiegeld te pleiten zijn terug te vinden op www.statiegeldalliantie.org.

Nederlandse alliantiepartners:

Vlaamse alliantiepartners:

Recycling Netwerk Benelux, een milieuorganisatie die zich in Nederland en België inzet voor een beter milieu door goede zorg voor afval en grondstoffen, nam het initiatief tot oprichting van de alliantie en is zelf uiteraard ook alliantiepartner.

Meer info:

info@statiegeldalliantie.org

pers@statiegeldalliantie.org

 

Website : statiegeldalliantie.org

 

 

Dit delen:

 

Milieuorganisatie Recycling Netwerk is dan ook verheugd met de bijna kamerbrede stemming met van de resolutie voorgesteld door senatoren van sp.a, MR, CD&V, Open VLD en Groen.

De bal ligt nu in het kamp van de Belgische, Waalse, Brusselse en Vlaamse regeringen om te beslissen en de plastic vervuiling aan te pakken. De Senaat vraagt aan de regeringen in België onder meer:

Punt 13 uit de resolutie is heel concreet en kan het zwerfvuil en de plastic vervuiling op korte termijn echt verminderen. De studie die de Nederlandse regering in augustus van dit jaar uitbracht, keek naar de beste beschikbare internationale data en bevestigt dat statiegeld drankverpakkingen in het zwerfvuil decimeert. Dit blijkt ook al in de praktijk in Noorwegen en Duitsland. Ook Malta en Schotland beslisten dit najaar om statiegeld in te voeren op drankverpakkingen.

Het is verder goed dat wordt gekeken naar de vervuiling die ontstaat doordat textiel microplastics loslaat. Maar er zijn nog andere bronnen van plastic vervuiling die ook moeten worden aangepakt. We vragen om:

De resolutie werd vrijdagmiddag goedgekeurd met 34 stemmen voor. De fracties van PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo-Groen, cdH en CD&V stemden voor. De meeste N-VA-senatoren onthielden zich. N-VA-senatoren Jan Peumans en Piet De Bruyn stemden met nog twee partijgenoten wel voor.

De auteurs van de resolutie zijn Bert Anciaux (sp.a), Alain Destexhe (MR), Cindy Franssen (CD&V), Martine Taelman (Open VLD), Katia Segers (sp.a), Annemie Maes (Groen), Elisabeth Meuleman (Groen), Sabine de Bethune (CD&V) en Güler Turan (sp.a).

Steven Vanackere (CD&V) is voorzitter van de bevoegde commissie. Groen-senatrice Annemie Maes was verslaggever en diende talrijke amendementen in.

Lees hier de volledige tekst: Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe c.s.), nr. 6-324/1.

Dit delen:

Die conclusies blijken uit de evaluatie van het project Schoon Belonen, die werd uitgevoerd door afvaladvocaat Rogier Hörchner. “Je kan met de methode van Schoon Belonen dus nooit heel Nederland schoon krijgen”, stelt Rob Buurman van Recycling Netwerk vast.

Schoon Belonen is een 2-jarige pilot waarbij scholen en verenigingen een financiële vergoeding krijgen voor het inzamelen van kleine PET-flesjes en blikjes. Zo zou zwerfvuil moeten worden voorkomen en opgeruimd. Het project is een compromis tussen voormalig Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en het bedrijfsleven, die koste wat kost de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes wil voorkomen.

Het Afvalfonds Verpakkingen, Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) begeleiden de uitvoering van de pilot, die van 2015 tot en met eind 2017 plaatsvindt. Volgens Staatssecretaris Mansfeld moest deze pilot de basis zijn voor een, in 2018 uit te rollen, opschaalbaar, kopieerbaar en kostenefficiënt landelijk dekkend zwerfafvalplan.

Hörchner deed voor zijn onderzoek 160 Wob-verzoeken bij de ruim 80 deelnemende gemeenten en Rijkswaterstaat. Ondanks de vele duizenden pagina’s aan reactie die hij heeft ontvangen, konden maar weinig gemeenten antwoord geven op vragen over de gemaakte kosten en ambtelijke uren, het aantal deelnemers en de grootte van het het onder handen genomen grondgebied binnen de gemeente.

 

De pijnpunten: kleinschalig, duur en moeilijk te monitoren

Hörchners onderzoek onthult enkele belangrijke pijnpunten van het pilootproject Schoon Belonen.

Door gebrekkige metingen en een afwijkende scope van veel van de initiatieven, kan dus geen conclusie worden getrokken over het effect van Schoon Belonen op de hoeveelheid flesjes en blikjes in het zwerfafval.

“Veel van de deelnemende gemeenten hebben hun best gedaan om Schoon Belonen tot een succes te maken”, zegt Buurman. “Maar het pilootproject levert geen zicht op een opschaalbaar en kostenefficiënt landelijk dekkend en hanteerbaar systeem”.

“Schoon Belonen heeft dan ook geen concurrerend alternatief opgeleverd voor de uitbreiding van statiegeld naar flesjes en blikjes waarover CE Delft op 1 september 2017 heeft gerapporteerd. Statiegeld geeft een vermindering van 70 tot 90 procent van flesjes en blikjes. Het is dus stukken effectiever en goedkoper dan het systeem van Schoon Belonen”, besluit Rob Buurman van Recycling Netwerk.

Rob Buurman

Directeur Recycling Netwerk

rob.buurman@recyclingnetwerk.org

Dit delen:

Met de campagne #BackToSender wil milieuorganisatie Recycling Netwerk de drankenproducenten aansporen om de uitbreiding van statiegeld te steunen.

[rotatingtweets search=’#BackToSender’ official_format=’1′]

“Als milieuorganisatie vinden wij dat de producenten zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun wegwerpverpakkingen. Ze verkopen wereldwijd 1 miljoen plastic flessen per minuut, maar dragen geen zorg voor wat hiermee gebeurt na gebruik. Met onze actie vragen we hen om zich positief uit te spreken over de uitbreiding van statiegeld. Zodat hun verpakkingen niet meer in de natuur terechtkomen”, legt directeur Rob Buurman van Recycling Netwerk uit.

Het idee is dat Nederlanders en Vlamingen die buitenshuis een lege drankverpakking vinden, deze eenvoudig kunnen terugsturen naar de producent. Dat kan per post (gratis naar het antwoordnummer, of gefrankeerd naar het postadres) of door een foto van de verpakking te nemen en deze op social media te plaatsen met de hashtag #BackToSender.

“Zo kan je aan de drankenproducent laten weten dat zijn afval jou stoort, en je om een structurele oplossing vraagt”, legt Rob Buurman van Recycling Netwerk uit. De milieuorganisatie zal ook zelf iedere dag een drankverpakking terugsturen en bereidt zich voor op verdere acties.

Meer en meer mensen storen zich immers aan zwerfafval. 40 procent daarvan zijn lege blikjes en plastic flesjes. Tegenover zo’n stroom aan afval zijn sensibilisatiecampagnes en opruimacties niet opgewassen. De kosten voor opruiming swingen inmiddels de pan uit. Die factuur komt terecht bij de gemeenten – en dus uiteindelijk de belastingbetalers.

Een statiegeldsysteem is de enige methode waarvan bewezen is dat het 90 procent minder plastic flessen in zwerfafval kan realiseren. Statiegeld is ook een voorwaarde om van circulaire economie en klimaatbeleid te kunnen spreken: het garandeert veel meer hergebruik van grondstoffen en minder CO2-uitstoot.

Met Anheuser-Busch InBev (producent van onder meer Jupiler) en Heineken Holding herbergen België en Nederland respectievelijk de nummer 3 en 5 van de drankenproducenten in de Forbes Global 2000-lijst. Pepsico is het grootste drankenbedrijf, Coca-Cola het tweede.

“Naast Coca-Cola en Heineken vinden we in het zwerfafval ook veel blikjes en flesjes terug van Red Bull en Spa”, legt Buurman uit. “Als al die bedrijven het voorbeeld van Coca-Cola in Schotland zouden volgen, en instemmen met een statiegeldsysteem, zou dat een grote stap vooruit zijn voor onze wijken en natuur. De first mover zou bovendien een imagobonus genieten”, besluit Recycling Netwerk.

De BackToSender-campagne kan je volgen op deze platformen:

Dit delen: