Tagarchief: Statiegeld buitenland

New york breidt statiegeldsysteem uit

In de Amerikaanse deelstaat New York zijn vanaf vandaag alleen nog maar kleine waterflesjes met 5 dollarcent statiegeld te krijgen. Sinds 31 oktober heeft de staat haar Bottle Bill uitgebreid. En dat is een grote milieuwinst. De New Yorkers zijn namelijk enorme waterdrinkers. Jaarlijks worden er 3,2 miljard waterflesjes verkocht in New York. Daarvan zal nu 70 procent van worden gerecycled.

Voor de uitbreiding van de Bottle Bill eindigde 8 van de 10 kleine waterflesjes in het restafval of als zwerfafval op stranden, langs wegen en in parken. De kleine PET-flesjes vormen een kwart van het totale aantal drankverpakkingen. Op de verpakkingen van ice tea, sportdrankjes, sappen en andere dranken zonder koolzuur, is nu 90 procent van alle verpakkingen onder de Bottle Bill. Deze wet bestaat al sinds 1982. Statiegeld is dé oplossing om het probleem van zwerfafval van blikjes en kleine flesjes aan te pakken en om betere recycling te bereiken. Dat bewijst New York maar weer. Milieuorganisaties in de deelstaat schatten in dat dankzij de hernieuwde Bottle Bill zo’n 81.863 ton aan materiaal (vooral PET-plastic) niet in de verbrandingsovens en stortplaatsen eindigt maar in recycling. De energie die deze recycling oplevert is genoeg om 43.660 huishoudens voor een heel jaar te voorzien van stroom. Door hergebruik van de verpakkingen bespaart New York ook op CO2-emissies, namelijk 28.075 cars.

Naast statiegeld op meer drankverpakkingen, is de Bottle Bill nu ook uitgebreid met een verplichting voor het bedrijfsleven. De producenten moeten nu 80 procent van de niet geïnde statiegelden overmaken aan de staat. Het gaat hierbij om miljoenen dollars. Het bedrijfsleven ligt dan ook al geruime tijd dwars tegen uitbreiding van de Bottle Bill. Al sinds 2000 proberen milieugroeperingen en hun advocaten de New Yorkse overheid zover te krijgen om de statiegeldwet uit te breiden. Aanvankelijk zou deze afgelopen april al ingaan, maar door rechtszaken van multinationals als International Bottled Water Association (IWBA), Nestlé Waters North America en andere producenten, is dat wat later geworden. Uiteindelijk stelde de rechter hen afgelopen oktober in hun ongelijk. In Nederland wil het bedrijfsleven geen statiegeld heffen op kleine PET-flesjes, maar hebben ze zich in plaats daarvan wel verplicht om deze zoveel mogelijk te recyclen. Deze producentenverantwoordelijkheid wordt echter nauwelijks nageleefd. Ook is er nagenoeg geen controle van de overheid erop. Dat zelfs in het land van de vrije markt de overheid statiegeld kan doordrukken is dan ook een stimulans voor het Recycling Netwerk om door te gaan met acties om meer bezinning te bereiken in het Nederlandse milieubeleid.

Meer informatie over de New Yorkse ‘Bottle Bill’

Ook in New York aanscherping statiegeldwet

In navolging van California is ook in New York een aanscherping van de statiegeldwetgeving op komst. De nieuwe Democratische gouverneur Eliot Spitzer heeft vorige week aangekondigd dat hij de 25 jaar oude ‘bottle bill’ wil uitbreiden, zodat er voor meer dranken een statiegeldverplichting komt.

Volgens de huidige bottle bill geldt de statiegeldverplichting alleen voor frisdranken en bier, verpakt in flessen of blikjes. De voorgestelde nieuwe wet zorgt ervoor dat ook water, sappen, ijsthee en sportdranken alleen mogen worden verkocht met statiegeld op de verpakking. Voor melk en wijn wordt een uitzondering gemaakt.

Het wetsvoorstel wordt fel bestreden door een coalitie van bedrijven die zich “New Yorkers for Real Recycling Reform“ noemt. Volgens deze coalitie van o.a. frisdrankfabrikanten en supermarkten zou de prijs van elke fles en elk blikje hierdoor stijgen met 15 dollarcent. Door Spitzer’s ‘chief environmental adviser’ wordt gesteld dat deze schatting in het geheel niet deugt en de kosten overdrijft met een factor tien: “The only justifiable price increase would be 1.5 cents per container.“

De strijd spitst zich verder vooral toe op de niet-geinde statiegelden, een bedrag van meer dan 100 miljoen euro per jaar. Onder de huidige wet vallen die toe aan de frisdrankproducenten, maar volgens de nieuwe wet zullen deze met ingang van 1 januari 2008 worden gebruikt voor de financiering van milieuprogramma’s van de staat New York.

Canada zeer snel met statiegeld op flessen

Deze week werd in Ontario een statiegeldsysteem voor wijnflessen ingevoerd, slechts zes maanden nadat de overheid had besloten tot de uitbreiding van de bestaande ‘bottle bill’ met een statiegeldverplichting voor alle alcoholische dranken.

Voor de meeste wijnflessen geldt sinds afgelopen maandag een verplicht statiegeld van 20 dollarcent, voor de rest van de alcoholische dranken bedraagt het statiegeld 10 dollarcent. Ontario, met 12,5 miljoen inwoners maar weinig kleiner dan Nederland, laat hiermee zien dat een snelle uitbreiding van statiegeldsystemen mogelijk is. Zes maanden blijkt een haalbare termijn, zelfs wanneer het gaat om een uitbreiding met relatief moeilijke drankverpakkingen als glazen flessen voor alcoholhoudende dranken.

Het Nederlandse verpakkingenbesluit geeft voor de aanpassing van het statiegeldsysteem een termijn van 12 maanden na publikatie in de staatscourant.

Aanscherping statiegeldwetten in USA en Canada

Volgend jaar wordt in California het statiegeld op drankverpakkingen met 25 procent verhoogd. Gouverneur Schwarzenegger heeft dit najaar een nieuwe wet getekend die ervoor moet zorgen dat de recycling van kunststof flessen, glazen flessen en blikjes toeneemt tot nog aanzienlijk meer dan de huidige 400 drankverpakkingen per persoon per jaar.

Het statiegeld wordt verhoogd omdat andere maatregelen onvoldoende effect hebben gehad. California heeft al twintig jaar wetgeving gericht op meer recycling van drankverpakkingen en reductie van zwerfafval. Iedere supermarkt van enige omvang moet een inzamelcentrum voor lege drankverpakkingen hebben binnen een straal van een halve mijl.

Tien jaar geleden werd vastgesteld dat de hoeveelheid flessen en blikjes in het zwerfafval hierdoor met 75% was afgenomen en inmiddels zijn er meer dan 160 miljard drankverpakkingen gerecycled. Ondanks het lage statiegeld (hooguit 8 dollarcent) werd vorig jaar in California een record hoeveelheid van 12,4 miljard drankverpakkingen apart ingezameld en gerecycled. Dat is ongeveer vier keer zoveel als in Nederland (per inwoner twee keer zoveel). Het gemiddelde recyclingpercentage bedroeg in California 61%.

Het gaat dan niet, zoals in Nederland, alleen om bierflesjes en grote frisdrankflessen, maar ook om bijvoorbeeld blikjes en glas. Blikjes worden in California zelfs nog meer ingezameld dan flessen. De successen in andere staten zoals Vermont, Michigan en New York en in Canada stimuleren California tot een verdergaande aanpak. Koploper in de Verenigde Staten is Michigan, waar al dertig jaar geleden een verplicht statiegeld van 10 dollarcent werd ingevoerd op flessen en blikjes. In 1986 werd hier door het Department of Transportation geconstateerd dat het zwerfafval van drankverpakkingen sindsdien met 80% was afgenomen. Het recyclingpercentage in Michigan zit al jaren boven de 90%. In Canada is door premier Dalton McGuinty van Ontario aangekondigd dat vanaf februari volgend jaar alle alcoholische dranken moeten zijn verpakt in statiegeldverpakkingen. Ook op sterke drank en wijn geldt dan een statiegeld van 10 tot 40 cent, afhankelijk van de grootte van de fles.

De nieuwe wetgeving wordt toegejuicht door de gemeenten in Ontario. De associatie van gemeenten van Ontario schat dat de uitbreiding van het statiegeldsysteem hen jaarlijks 23 miljoen dollar bespaart op de huidige glasinzameling en verdere afvalzorg.