Alle berichten van Recycling Netwerk

Statiegeldsysteem veel goedkoper dan voorgespiegeld; Tweede Kamer bedrogen met kostenstudie statiegeld

Besluiten over de mogelijke afschaffing van het statiegeld op frisdrankflessen blijken te zijn gebaseerd op een ‘wetenschappelijke studie’ waarin de kosten van het statiegeldsysteem zwaar zijn overdreven en de opbrengsten sterk zijn onderschat. De nu berekende kosten van het statiegeldsysteem zijn veel lager dan de kosten die destijds aan de Tweede Kamer zijn voorgespiegeld. Vanuit de milieubeweging wordt gesteld dat hier geen sprake meer is van foutjes, maar eerder van bedrog. Recycling Netwerk vindt daarom dat dit moet leiden tot een andere aanpak van het milieubeleid voor verpakkingen: bij de verdere beleidsontwikkeling moet de grote invloed van belanghebbende bedrijven sterk worden beperkt.

Het statiegeldsysteem was ‘peperduur’, stelde de vorige staatssecretaris van milieu Atsma twee jaar geleden, met verwijzing naar een conceptrapport van ‘Universiteit Wageningen’. En hij bleef bij die mening ondanks de inhoudelijke kritiek op dit rapport vanuit de milieu-organisaties verenigd in Recycling Netwerk. Kritische doorlichting van de uiteindelijke kostenstudie door CE-Delft heeft nu aangetoond dat het statiegeldsysteem een factor twee of drie goedkoper is dan destijds aan de Tweede Kamer werd voorgespiegeld.

Recycling Netwerk vindt dat dit bedrog moet leiden tot een bezinning op de aanpak van het milieubeleid voor verpakkingen. Voorzitter Robbert van Duin: “Keer op keer is gebleken dat de recyclingpercentages die worden gerapporteerd door bedrijven en hun uitvoeringsorganisaties niet helemaal of helemaal niet deugen. Kritische geluiden vanuit milieuorganisaties en overheidsdiensten zoals de milieu-inspectie werden weggewuifd. Nu blijkt ook bedrog bij een op zich simpele kostenberekening van een statiegeldsysteem. Dat laat geen ruimte voor een andere conclusie over de aanpak van het milieubeleid voor verpakkingen: Na bijna twintig jaar gerommel moet de grote invloed van belanghebbende bedrijven sterk worden beperkt.”

Achtergrondinformatie, links en media-berichtgeving vindt u via dit nieuwsbericht

Rijk is grip op beleid plastic verpakkingen kwijt

Dagblad Trouw berichtte op 27 mei 2013 dat de rijksoverheid de grip op de inzameling en het hergebruik van wegwerpverpakkingen compleet kwijt is. Daarbij wordt opgemerkt dat het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, dat als onafhankelijke speler het nieuwe verpakkingsbeleid moet voorbereiden, wordt gefinancierd en gestuurd door de industrie.

Trouw verwijst hierbij naar een door haar gemaakte reconstructie van de periode sinds 1986, toen toenmalig minister Nijpels uitging van een uitbreiding van het succesvolle statiegeldsysteem.

Verder wordt onder andere opgemerkt:

  • Het afgeslankte ambtenarenkorps kan geen vuist maken tegen de industrie die het aantal lobbyisten juist enorm heeft uitgebreid.
  • En doordat ook politici elkaar snel opvolgen is er bij de overheid geen geheugen meer en wordt in grote naïviteit zaken gedaan.
  • Uit interviews en zowel openbare als vertrouwelijke stukken, blijkt dat met de introductie van kleine plastic drankflesjes in de jaren negentig het tij keerde. Die hoefden niet met statiegeld ingezameld te worden omdat de industrie voorspiegelde dat het om kleine aantallen ging.
  • Toen de markt en het milieu ermee werden overspoeld, stelde minister Pronk de branche een ultimatum. Hij dreigde met statiegeld op die kleine flesjes en blikjes, als niet 80 procent van dat afval werd ingezameld. De industrie heeft zich er nooit iets van aangetrokken.
  • Opeenvolgende bewindslieden grepen niet in, maar onderhandelden over nieuwe afspraken.
  • Sinds kort moet het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken nieuw beleid maken.
  • De industrie betaalt ook het onderzoek voor dit instituut.

Bron: Trouw op 27 mei 2013 door Hans Marijnissen

Mansveld pakt microplastics in cosmetica en verzorgingsproducten aan

Er moet een Europees verbod komen op microplastics in cosmeticaproducten  en producten zoals badschuim of tandpasta. Dat laat staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) weten in een brief over afvalbeheer aan de Tweede Kamer. Ook wil Mansveld dat consumenten worden geïnformeerd over deze kleine, moeilijk afbreekbare stukjes plastic in cosmetica en verzorgingsproducten. Verder wil de staatssecretaris dat de cosmeticabranche op zoek blijft gaan naar alternatieven voor het gebruik van microplastics. Met deze maatregelen wil Mansveld deze bron van milieuvervuiling aanpakken.

m ervoor te zorgen dat er geen microplastics meer via het afvalwater in het oppervlaktewater terechtkomen wil staatsecretaris Mansveld, samen met minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), pleiten voor een Europees verbod op microplastics in verzorgingsproducten. Mansveld: “Een groot deel van dit soort producten op de Nederlandse markt is afkomstig van buitenlandse producenten. Dan is een Europees verbod ook de meest effectieve maatregel. Hier wil ik echter niet op wachten. Ik wil in de tussentijd al iets doen voor de Nederlandse consument. Die moet weten of die tube tandpasta of dat flesje badschuim microplastics bevat.” In overleg met het ministerie van VWS en maatschappelijke partners wil Mansveld kijken hoe consumenten geïnformeerd kunnen worden over microplastics in cosmetica en verzorgingproducten.

Mansveld: “Ook wil ik consumenten een duurzame optie geven door de cosmeticabranche te vragen om alternatieven te gebruiken voor microplastics. De branche is al op de goede weg.” Een groot deel van de Nederlandse cosmeticabedrijven evalueert momenteel het gebruik van microplastics in hun producten opnieuw en onderzoekt of ze vervangbaar zijn door andere materialen. De branche verwacht dat over anderhalf jaar 80% van haar leden andere materialen gebruikt dan microplastics.

Microplastics zijn zeer kleine stukjes plastic die onder meer in scrub, tandpasta en doucheproducten kunnen zitten. Via het afvalwater komen deze stukjes in het oppervlaktewater en de zee terecht waar ze gifstoffen absorberen. Omdat microplastics moeilijk afbreekbaar zijn, vormen ze een bron van vervuiling. Vissen of andere zeediertjes kunnen de stukjes eten. Microplastics zijn een van de bronnen van plastic soep. De aanpak van microplastics is dan ook een speerpunt binnen de maritieme strategie van het kabinet voor de Noordzee om de plastic soep aan te pakken.

Bron: Persbericht Rijksoverheid