Iedereen scheidt plastic, niemand weet waarvoor

8 maart 2010 Recycling Netwerk Link naar dit artikel

Steeds meer gemeenten willen af van de voorscheiding van plastic uit huishoudelijke afval. Wat moeten al die gezinnen met nog een containertje op driehoog-achter? Bovendien blijft onduidelijk wat het nu precies oplevert allemaal die gescheiden inzameling van plastic afval.

De officiële cijfers blijven maar uit. “Hoeveel plastic wordt ingezameld, wat levert voor- en nascheiding op, wat wordt hergebruikt, wat wordt ervan gemaakt, wat is de milieuwinst? Daarover kunnen ze ons als belastingbetalers en inzamelaars toch wel informeren?,“ vraagt voorzitter Robbert van Duin van het Recycling Netwerk zich af in Trouw.